Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Anunt pentru selectia persoanei care va fi numita director general al SC CARPATMONTANA SERV SA

Anunt pentru selectia persoanei care va fi numita director general al SC CARPATMONTANA SERV SA
1. CONDITII DE PARTICIPARE

  • sa aiba experienta de minim 5 ani in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
  • sa aiba experienta profesionala intr-unul din domeniile de activitate ale intreprinderii;
  • sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata atestate prin diploma de licenta, in specializarea Inginerie si Management in Alimentatie Publica si Agroturism;
  • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei de director general pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
  • sa nu aiba antecedente penale;
  • sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal;
  • sa nu intre sub incidenta legislatiei privitoare la conflictul de interese, situatiile de incompatibilitate.

2. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURA

Candidatii interesati vor depune la sediul societatii, pana la data de 21.04.2020, inclusiv, ora 14:00 o cerere de inscriere la procedura insotita de CV in format EUROPASS, semnat si datat, o declaratie pe propria raspundere prin care atesta ca indeplinesc conditiile solicitate pentru functia de director general, declaratie pe propria raspundere referitoare la conflictul de interese, precum si declaratie pe propria raspundere privind procesarea si verificarea datelor personale.

In termen de maxim 60 de zile de la expirarea acestui termen, candidatii selectati vor fi invitati sa depuna o declaratie de intentie intocmita in conformitate cu prevederile Anexei 1d din HG. nr.722/2016.

In baza acesteia se va organiza proba interviu in cadrul caruia vor fi analizate: declaratia de intentie si cunostintele profesionale ale candidatilor.

3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

a. Opis documente;
b. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
c. Adeverinta medicala care sa ateste o stare de sanatate corespunzatoare (in original) eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
d. Cazierul judiciar;
e. Cazier fiscal;
f. Copii:
- copia actului de identitate;
- copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identyiate;
- copia diplomei de licenta sau echivalenta;
- copii ale documentelor care dovedesc experienta profesionala ceruta (obligatoriu extras Reges/Revisal si copie carnet de munca, contracte de mandate/management, adeverinte eliberate de angajatori, etc.)
- cererea de inscriere;
- declaratie pe propria raspundere
- declaratia pe propria raspundere privind conformitatea documentelor si informatiilor prezentate in dosar, lipsa conflictului de interese si a situatiilor de incompatibilitate;
- acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor;
- consimtamant de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Copiile de pe acte vor avea mentiunea "conform cu originalul" si semnatura candidatului/candidate.Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii, lipsa cel putin a unuia dintre documentele mentionate mai sus, atrage respingerea candidaturii. Dupa finalizarea procedurii de selectie, Comitetul de nominalizare si remunerare va intocmi un raport care va cuprinde propunerea sa de candidat pentru functia de director general al societatii.

Declaratia de intentie a candidatului va fi solicitata ulterior, doar candidatilor confirmati pe lista scurta.

Prin transmiterea dosarului, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul derularii procedurii de recrutare si selectie.

La finalul procesului de selectie documentele candidatilor care nu vor fi confirmati pe functie vor fi returnate solicitantilor la cererea acestora in termen de 30 de zile sau vor fi distruse dupa trecerea celor 30 de zile.

Comunicarea cu candidatii

Pe intreg parcursul acestui proces de selectie, comunicarea cu candidatii se va face prin e-mail si telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail si numarul de telefon mentionate in CV sa fie corecte.

Lista lunga, lista scurta si propunerile de nominalizare au caracter confidential si nu vor fi publicate; rezultatele obtinute de candidati pe fiecare din etapele procesului de selectie vor fi comunicate acestora individual in modalitatile descries mai sus.

Legislatia de guvernanta corporativa nu prevede contestatii. Din dorinta de a asigura maxima transparenta a procesului de recrutare si selectie se va raspunde prompt cererilor de clarificari formulate de catre candidati cu conditia ca acestia sa solicite numai informatii care se refera la candidatura lor si nu care implica rezultatele obtinute de catre ceilalti candidati.

Eventualele cereri de clarificari se depun la fel ca si dosarele de candidatura in termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor, cu raspuns in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, la adresa S.C. CARPATMONTANA SERV S.A., str.Nicolae Iorga, nr.3, judetul Dambovita.

Cererea de clarificari nu suspenda derularea procesului de selectie.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 628 ori
Citeste mai multe despreCARPATMONTANA SERV