Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 28 aprilie - 11 mai: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 28 aprilie - 11 mai: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 28 aprilie - 11 mai 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 06 mai, a Deciziei Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

In extras

Art. 1. - (1) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu prezentul regulament.

(2) Sediul Curtii de Arbitraj este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Misiunea Curtii de Arbitraj

Art. 2. - Curtea de Arbitraj are misiunea de a organiza arbitrajul intern si international, precum si alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor.

Atributiile Curtii de Arbitraj

Art. 3. - Curtea de Arbitraj indeplineste urmatoarele atributii:

a) organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor interne si internationale prin arbitraj institutionalizat, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, denumite in continuare Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj, de dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;

b) asigura partilor, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, in cauzele in care, prin conventia arbitrala, au optat pentru aceasta modalitate de arbitraj;

c) elaboreaza modele de conventii arbitrale pe care le pune la dispozitia mediului de afaceri;

d) dezbate probleme de drept si jurisprudenta arbitrala;

e) colaboreaza cu celelalte curti de arbitraj ale camerelor de comert si industrie din tara, cu alte institutii similare de arbitraj, interne si internationale, si cu diverse personalitati din domenii de interes;

f) tine evidenta jurisprudentei arbitrale, intocmeste culegeri de jurisprudenta arbitrala si asigura documentarea in domeniul arbitrajului intern si international;

g) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului intern si international;

h) organizeaza, la cerere, alte modalitati alternative de solutionare a litigiilor;

i) indeplineste alte atributii prevazute in prezentul regulament si in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj.

Incepand cu data de 31 iulie 2001, a intrat in vigoare Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 30 aprilie 2014

In extras

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma electronica, precum si conditiile furnizarii de servicii de certificare a semnaturilor electronice.

(...)

Art. 5. - Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata.

Art. 6. - Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, recunoscut de catre cel caruia i se opune, are acelasi efect ca actul autentic intre cei care l-au subscris si intre cei care le reprezinta drepturile.

Art. 7. - In cazurile in care, potrivit legii, forma scrisa este ceruta ca o conditie de proba sau de validitate a unui act juridic, un inscris in forma electronica indeplineste aceasta cerinta daca i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii.

Din 01 iulie 2014, va intra in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In extras

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 192 se abroga.

2. Dupa articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 194, cu urmatorul cuprins:

" Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Art. 194. - (1) Profitul investit in echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru - astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

(3) Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.

(4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

(5) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 1121 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 1126, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului investit in echipamentele tehnologice mentionate la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

(6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.

(7) Pentru echipamentele tehnologice prevazute la alin. (1), care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.

(8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

(9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi echipamentele tehnologice care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

(10) Prin exceptie de la prevederile art. 24 alin. (6) lit. b), contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru echipamentele tehnologice respective.

(11) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) aplica prevederile prezentului articol in mod corespunzator pentru anul fiscal modificat.

(12) Rezerva constituita potrivit alin. (6) nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (6), urmand sa se impoziteze la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva.

(13) Prevederile prezentului articol se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv."

Din 08 mai 2014, va intra in vigoare Hotararea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

In extras

Art. 1. - Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumita in continuare schema, avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii care determina crearea de locuri de munca in toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. 13 si in Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii in cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit in continuare Regulament, si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana.

(2) Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, potrivit prevederilor Regulamentului.

Art. 3. - (1) Se pot emite acorduri pentru finantare in baza prezentei scheme pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

(2) Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015- 2025, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei.

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 2120 ori