Validare IBAN

Cod IBAN (acronim pentru International Bank Account Number) înseamna un șir de caractere care identifică în mod unic la nivel international contul unui client la o institutie, cont utilizat pentru procesarea plaților în cadrul sistemelor de plați sau prin schemele de tip bănci corespondent;

Codurile IBAN atribuite pentru Romania sunt formate din 24 de caractere alfanumerice: litere majuscule (de la A la Z) și cifre (de la 0 la 9).

Primele doua caractere reprezinta codul de țara (country code).

Codul IBAN are doua reprezentări:

1. Formatul electronic (cele 24 de caractere fără spații sau alte semne speciale)
2. Reprezentarea pe suport hartie este similara cu formatul electronic, dar caracterele sunt grupate în 6 grupe de câte 4.

Codul IBAN include un algoritm special pentru verificarea corectitudinii informației (MOD 97-10). Acest algoritm permite eliminarea erorilor cauzate de scrierea greșită a unui caracter (cifră/literă).

Top: