Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Bursa a mai pierdut 20% din capitalizare

Bursa a mai pierdut 20% din capitalizare

Panica din pie?ele externe legat? de impactului unei recesiuni economice a adus pe Bursa de la Bucure?ti o s?pt?man? cu sc?deri de propor?ii, conducerea Bursei fiind nevoit? in ultima ?edin?? s? suspende din nou tranzac?ionarea, in contextul in care indicele BET atingea limita maxim? de varia?ie.

"Sc?deri

de propor?ii la nivelul celor mai lichide ac?iuni de la Burs? , praguri

dup? praguri sparte de indicii bursieri, un final de s?pt?man? de

sell-off (vanz?ri masive, de multe ori in panic?), cam a?a ar

putea fi descris? in cateva cuvinte aceast? s?pt?man?", se arat? intr-o

analiz? a casei de brokeraj Prime Transaction.

S?pt?mana

20 - 24 octombrie a debutat intr-o not? mai lini?tit?, tendin?a fiind

incert?, dar miercuri panica a revenit in special pe sectorul SIF, unde

datorit? vanz?ri ac?iunilor la orice pre? indicele BET-FI s-a pr?bu?it

cu 13,5%, iar restul indicilor au afi?at sc?deri de peste 4%.

Punctul

culminant a fost atins in ?edin?a de vineri , cand pr?bu?irea pie?elor

externe a dezl?n?uit sc?deri agresive pe Bursa de Valori Bucure?ti

(BVB), determinand conducerea Bursei s? suspende ?edin?a pentru circa

45 de minute, odat? ce indicele BET a inregistrat o sc?dere real? de

12%.

"Sc?derile sunt

evident legate de contextul extern, unde toate bursele inregistrau

minus 10%, ceea ce inseamn? c? minus 12% la Bucure?ti este chiar bine

pentru c? de obicei amplitudinile sunt mult mai mari la noi", declarase

vineri Stere Farmache, pre?edinte ?i director general al

Bursei din Bucure?ti, preluat de NewsIn.

Indicele

BET a atins in cursul ?edin?ei de vineri un minim de 2.786,50 puncte,

ceea ce marca o sc?dere de 9,6%, dar excluzand titlurile B?ncii

Transilvania (TLV) care au fost suspendate sc?derea real? ar fi atins

limita maxim? de varia?ie, de minus 12%.

"Suspendarea

?edin?ei este o procedur? fireasc? dup? ce indicele BET atinge minus

12%, iar varia?ia real? a indicelului BET, excluzand ac?iunile B?ncii

Transilvania care sunt suspendate, a atins minus 12%. Acest lucru a

determinat Bursa s? suspende ?edin?a, fiind consecvent? ?i cu

principiul ?i regula pe care am aplicat-o ?i data trecut?", ad?ugase

Farmache.

Valoarea

zilnic? medie a tranzac?iilor cu ac?iuni incheiate la BVB in intervalul 20 - 24 octombrie a fost de 19,4 milioane

lei (5,33 milioane euro), in sc?dere cu mai mult de o treime fa?? de

media din s?pt?mana 13 - 17 octombrie, de 31,48 milioane lei (8,42

milioane euro).

In

ultima s?pt?man?, la BVB s-au tranzac?ionat ac?iuni, obliga?iuni,

contracte la termen ?i unit??i de fond, care au generat impreun? o

lichiditate total? de 100,24 milioane lei (27,55 milioane euro), cu 37%

mai pu?in fa?? de s?pt?mana precedent?, cand schimburile insumaser?

158,09 milioane lei (42,3 milioane euro).

Capitalizarea

pie?ei reglementate a BVB a sc?zut cu circa 20,7% in ultima s?pt?man?,

la 47,087 miliarde lei (12,769 miliarde euro), dup? ce in 17 octombrie

valoarea pie?ei reglementate era de 59,368 miliarde lei (15,893

miliarde euro).

Indicii Bursei s-au pr?bu?it la nivelurile de la inceputul anului 2004

Indicele

BET, care arat? evolu?ia celor mai lichide zece titluri (blue-chips)

listate la Bursa de Valori Bucure?ti, a sc?zut in s?pt?mana 20 - 24

octombrie cu 19,14%, de la 3.483,93 puncte pan? la 2.817,06, nivel

nemaiatins din 18 mai 2004. De la inceputul anului ins?, BET a pierdut

71,33% din valoare.

Indicele

compozit al pie?ei, BET-C, care reflect? evolu?ia ac?iunilor listate la

primele dou? categorii ale Bursei, cu excep?ia SIF-urilor, a pierdut

18,60% in ultima s?pt?man?, de la 2.610,99 puncte pan? la 2.125,42

puncte, valoare atins? ultima dat? la inceputul lunii octombrie 2004.

BET-C a pierdut in acest an 68,11%.

Indicele

BET-FI, care arat? evolu?ia celor cinci societ??i de investi?ii

financiare (SIF), s-a pr?bu?it cu 32,12% in intervalul analizat, de la

16.353,02 puncte pan? la 11.100,85 puncte, nivel nemaiatins din 11 mai

2004. Comparativ cu inceputul anului, ins?, BET-FI afi?eaz? cea mai

puternic? sc?dere dintre to?i indicii, de 85,89%.

"Spargerea

minimelor de s?pt?manile anterioare ?i a suportului de la 14.500 de

puncte, petrecut? in cursul zilei de miercuri, a determinat mul?i

dintre investitorii prezen?i in pia?? s? realizeze exit-uri pe

societ??ile de investi?ii ?i in zilele care au urmat", sunt de p?rere

anali?tii de la Intercapital Invest.

Indicele

ROTX, jucat la Bursa din Viena, care reflect? evolu?ia a 15 dintre cele

mai tranzac?ionate companii de la BVB, a pierdut cel mai pu?in - 17,73%

- de la 7.902,01 puncte, pan? la 6.500,94 puncte, ?i a pierdut 70,05%

de la inceputul anului.

Indicele

BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri de la BVB, a sc?zut cu

21,72% in ultima s?pt?man?, de la 338,21 puncte la 264,75 puncte,

valoare la care a inchis ?edin?a de vineri.

Indicele

BET-NG, care reflect? evolu?ia a 10 titluri din sectorul energetic de

la Burs?, a c?zut cu 25,40%, de la 456,21 puncte pan? la 340,31 puncte.

Vanz?rile in panic? au lovit puternic ac?iunile SIF

Valoarea

total? a schimburilor cu ac?iunile societ??ilor de investi?ii

financiare (SIF) in intervalul analizat a fost de 53,57 milioane lei ?i

a reprezentat 55% din lichiditatea perioadei analizate la Burs?, pe

sec?iunea de ac?iuni.

Titlurile

SIF Oltenia (SIF5) au atras prima lichiditate din pia?? in ultima

s?pt?man?, cu tranzac?ii in valoare de 17,36 milioane lei, reprezentand

circa 18% din rulajul total al pie?ei pe sec?iunea de ac?iuni. Cota?ia

ac?iunilor SIF5 s-a pr?bu?it cu 34,78% - de la 0,8050 lei pan? la

0,5250 lei.

Titlurile

SIF Moldova (SIF2) au urmat cu un rulaj de 14,92 milioane lei, adic?

15,4% din rulajul total al pie?ei, ?i s-au depreciat puternic - cu

38,45% - de la 0,71 lei pan? la 0,4370 lei/ac?iune.

Pre?ul

ac?iunilor SIF Muntenia (SIF4) a coborat cu 23,58%, de la 0,6150 lei,

la 0,47 lei, iar titlurile au captat al cincilea rulaj din pia??, de

10,11 milioane lei, adic? 10,45% din totalul lichidit??ii.

Schimburile

cu titluri SIF Banat-Cri?ana (SIF1) au insumat 5,81 milioane lei (6%

din rulajul pie?ei in intervalul analizat), iar cota?ia SIF1 a c?zut cu

32,68%, de la 0,71 lei, la 0,4780 lei/ac?iune.

Ac?iunile

SIF Transilvania (SIF3) au atras la nivelul s?pt?manii un rulaj de

numai 5,37 milioane lei (5,54% din rulajul bursei), titlurile fiind

suspendate de la tranzac?ionare in ?edin?ele de luni ?i mar?i, dup? ce

Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare (CNVM) a cerut societ??ii de

investi?ii s? intocmeasc? un raport cu privire la consecin?ele pe care

le-ar putea avea anularea major?rii de capital social, contestat? in

instan?? de un ac?ionar.

Pre?ul titlurilor SIF3 a sc?zut cu 32,98%, de la 0,47 lei, la 0,3150 lei.

Ac?iunile

Broker Cluj (BRK) s-au ieftinit semnificativ - cu 37,97% - de la

0,2660 lei, la 0,1650 lei/ac?iune, iar lichiditatea s-a ridicat la

973.332 lei (1,01% din valoarea total? a schimburilor pe sec?iunea de

ac?iuni).

Ac?iunile BRD au picat cu 22%, pe volume ridicate

Sectorul bancar a atras in ultima s?pt?man? schimburi de 16,89 milioane lei – 17,41% din rulajul ultimei s?pt?mani la Burs?.

Titlurile

BRD SocGen (BRD) s-au ieftinit puternic in ultimele cinci ?edin?e - cu

21,69% - de la 9,45 lei pan? la 7,40 lei/ac?iune, ?i au inregistrat a

treia lichiditate din pia??, de 13,92 milioane lei (14,37% din rulajul

bursier).

Ac?iunile

Erste Bank (EBS), tranzac?ionate la sec?iunea Interna?ional? a BVB, au

atras schimburi de 2,97 milioane lei (3,07% din rulajul s?pt?manal al

pie?ei) ?i s-au depreciat cu 19,43%, de la cota?ia de 80,80 lei pan? la

65,10 lei.

Titlurile

B?ncii Transilvania (TLV) sunt suspendate de la tranzac?ionare din 15

septembrie, pentru operarea unei major?ri de capital social ?i

consolidarea valorii nominale.

Titlurile Petrom au sc?zut mai mult decat pia?a

Sectorul

petrolier de la BVB a atras in s?pt?mana 20 - 24 octombrie o

lichiditate de 13,39 milioane lei, circa 13,8% din rulajul total al

pie?ei.

Titlurile

Petrom (SNP) au a patra lichiditate din pia??, de 12,29 milioane lei

(12,69% din schimburile bursei), iar pre?ul lor a sc?zut cu 26,37%, de

la 0,2010 lei la 0,1480 lei in ?edin?a de vineri.

Ac?iunile

Rompetrol Rafinare Constan?a (RRC) au generat in ultima s?pt?man?

schimburi de numai 1,1 milioane lei, iar pre?ul titlurilor a coborat

accentuat - cu 26,82% - de la 0,0302 lei la 0,0221 lei/ac?iune.

Obliga?iunile consiliului jude?ean Hunedoara, cele mai lichide in ultima s?pt?man?

Pe

sec?iunea instrumentelor financiare cu venit fix, lichiditatea a sporit

semnificativ in ultima s?pt?man?, la 2,31 milioane lei (640.000 euro),

dup? ce in s?pt?mana precedent? rulajul cu obliga?iuni s-a cifrat la

128.300 lei (32.660 euro).

Obliga?iunile

emise de consiliul jude?ean Hunedoara (HUE26) au atras cel mai mare

interes, fiind schimbate 12.600 de titluri pentru 1,29 milioane lei. De

asemenea, obliga?iunile prim?riei Bac?u (BAC26) au generat o

lichiditate de 820.000 lei.

La

nivelul ultimei s?pt?mani au mai fost schimbate pachete mai mici de

obliga?iuni emise de prim?riile Alba Iulia, Oradea, Lugoj, precum ?i un

pachet de obliga?iuni corporative emise de Banca Comercial? Roman?

(BCR09), cu o valoare de 82.000 lei.

Schimburile

cu unit??ile de fond ale STK Emergent (STK) au insumat 110.477 lei

(32.192 euro) in perioada 20 - 24 octombrie, dup? ce s?pt?mana

anterioar? rulajul se cifrase la 163.600 lei (43.800 euro). Unit??ile

de fond STK au incheiat s?pt?mana la valoarea de 44,20 lei, dup? o

pr?bu?ire cu 41% fa?? de s?pt?mana precedent?.

Derivatele pe cursul leu/euro au generat 95% din rulajul pie?ei futures

Pe

pia?a instrumentelor derivate, contractele la termen (futures) au adus

o lichiditate de 795.075 lei (218.118 euro), dubl? fa?? de cea

inregistrat? s?pt?mana trecut?, de 363.480 lei (97.300 euro).

In ultima s?pt?man?, investitorii au incheiat peste 300 de contracte la termen, fiind preferate derivatele pe cursul leu/euro. Astfel,

derivatele pe cursul leu/euro cu scaden?a decembrie (EUR08DEC) au atras

199 de contracte, moneda european? fiind cotat? la 3,83 lei, cu 0,02

lei mai ieftin? decat in s?pt?mana anterioar?.

In

schimb, derivatele pe ac?iuni SIF Oltenia (SIF508DEC), cu scaden?a in

decembrie, au atras doar 13 contracte ?i au fost cotate la 0,60 lei, in

sc?dere cu 0,238 lei fa?? de sfar?itul s?pt?manii precedente, in timp

ce derivatele pe titluri SIF Moldova (SIF208DEC) au pierdut 0,285 lei

pentru aceea?i scaden??, la cota?ia de 0,4550 lei/ac?iune, in urma

perfect?rii a 101 de contracte.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 1725 ori