Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

BankNews: Top 10 cele mai pesimiste previziuni economice pentru 2009

BankNews: Top 10 cele mai pesimiste previziuni economice pentru 2009
In acest an am asistat la unele dintre cele mai mari r?sturn?ri de situa?ii ?i turbulen?e financiare din ultima jum?tate de secol: pr?bu?irea gigan?ilor bancari de pe Wall Street, sc?derea pre?ului petrolului cu mai bine de 100 de dolari, interven?ii masive ale statului in ??ri cu politici economice ultra-liberale, devalorizarea pre?urilor locuin?elor.Mul?i anali?ti sunt de p?rere c? 2009 ar putea fi cel pu?in la fel de animat ca anul curent, anticipand o adancire a crizei globale. Recent, Saxo Bank, unul dintre cei mai mari juc?tori pe pia?a de internet banking ?i a investi?iilor online, a intocmit raportul "10 Outrageous Claims 2009" in care reune?te cele mai pesimiste tendin?e din 2009, informeaz? BankNews.
1. Petrolul ar putea ajunge la 25 de dolari. Sc?derea barilului nu pare s? fie o tendin?? negativ?, ins? ar fi o reflectare a situa?iei economice dezastroase generata de reducerea drastic? a consumului popula?iei ?i a activit??ii companiilor. In urm? cu dou? zile, OPEC a decis o reducere record a produc?iei de petrol, cu dou? milioane barili pe zi.
2. Iranul, ?ar? cu armament nuclear, s-ar putea confrunta cu o revolt? a popula?iei. Exper?ii Saxo Bank sunt de p?rere c? societatea iranian? va fi greu incercat?, ca urmare a dependen?ei stranse de industria petrolului. Dac? politicenii nu vor putea satisface cerin?ele de baz? ale popula?iei sunt foarte probabile revolte ?i r?sturn?ri de Guvern.
3. Indicele S&P500 va sc?dea cu inc? 500 de puncte din cauza sl?birii principalelor companii americane. Cre?terea costurilor fondurilor corporatiste, pr?bu?irea pre?ului caselor ?i incetinirea programelor de investi?ii vor contribui la starea general? de sl?biciune economic? in Statele Unite.
4. Italia ar putea abandona reglement?rile monetare europene ?i ar putea chiar ie?i din zona euro. Aceasta ca urmare a deficitului bugetar excesiv din 2009 care va fi o povara uria?? pentru guvernul italian.
5. Viitura economic? va lovi in plin economia australian? abia la anul, cand dolarul australian se va deprecia semnificativ fa?? de yenul japonez, ?ara cu care deruleaz? o mare parte din rela?iile comerciale. ?ocul se va sim?i mai intai in pre?ul bunurilor de larg consum.
6. In alt trend identificat de Saxo Bank este ascensiunea dolarului, care va ajunge spre sfar?itul anului viitor s? dep??easc? euro, incheind la o paritate de 1,3 in favoarea monedei americane. Argumentul anali?tilor este ca intreaga zon? euro va avea de suferit in 2009 intr-o m?sur? mai mare decat cea american?.
7. Produsul Intern Brut al Chinei va avea o cre?tere de zero la sut?, in condi?iile in care in ultimul deceniu a inregistrat cre?teri anuale de peste 10 la sut?. Cre?terea Chinei s-a bazat pe soliditatea exporturilor, ins? acestea sunt serios afectate de diminuarea consumului in Europa ?i SUA.
8. Economiile din Estul Europei se vor ?ubrezi, iar principala pia?? afectat? va fi cea a creditelor. Guvernele din aceast? zona vor fi tentate s? i?i decupleze politicile monetare de la directivele venite dinspre zona euro ?i s? g?seasc? propriile solu?ii de supravie?uire. Economiile emergente au o vulnerabilitate crescut?, nefiind exclus? inmul?irea cazurilor de falimente.
9. Pre?ul materiilor prime va intra la ap?. Intreg anul 2009 va fi dominat de sc?deri considerabile ale pre?urilor. Indexul Reuters/Jefferies CRB, care cuprinde 19 materii prime, ar putea sc?dea cu 30 la sut?.
10. Moneda chinezeasc? s-ar putea impune in fa?a dolarului in ??rile din Asia. China va deveni o adev?rat? putere in Asia, iar influen?a sa va cre?te semnificativ in urm?torul an.


In acest an am asistat la unele dintre cele mai mari rasturnari de situatii si turbulente financiare din ultima jumatate de secol: prabusirea gigantilor bancari de pe Wall Street, scaderea pretului petrolului cu mai bine de 100 de dolari, interventii masive ale statului in tari cu politici economice ultra-liberale, devalorizarea preturilor locuintelor.Multi analisti sunt de parere ca 2009 ar putea fi cel putin la fel de animat ca anul curent, anticipand o adancire a crizei globale. Recent, Saxo Bank, unul dintre cei mai mari jucatori pe piata de internet banking si a investitiilor online, a intocmit raportul "10 Outrageous Claims 2009" in care reuneste cele mai pesimiste tendinte din 2009, informeaza BankNews.1. Petrolul ar putea ajunge la 25 de dolari. Scaderea barilului nu pare sa fie o tendinta negativa, insa ar fi o reflectare a situatiei economice dezastroase generata de reducerea drastica a consumului populatiei si a activitatii companiilor. In urma cu doua zile, OPEC a decis o reducere record a productiei de petrol, cu doua milioane barili pe zi.2. Iranul, tara cu armament nuclear, s-ar putea confrunta cu o revolta a populatiei. Expertii Saxo Bank sunt de parere ca societatea iraniana va fi greu incercata, ca urmare a dependentei stranse de industria petrolului. Daca politicenii nu vor putea satisface cerintele de baza ale populatiei sunt foarte probabile revolte si rasturnari de Guvern.3. Indicele S&P500 va scadea cu inca 500 de puncte din cauza slabirii principalelor companii americane. Cresterea costurilor fondurilor corporatiste, prabusirea pretului caselor si incetinirea programelor de investitii vor contribui la starea generala de slabiciune economica in Statele Unite.4. Italia ar putea abandona reglementarile monetare europene si ar putea chiar iesi din zona euro. Aceasta ca urmare a deficitului bugetar excesiv din 2009 care va fi o povara uriasa pentru guvernul italian.5. Viitura economica va lovi in plin economia australiana abia la anul, cand dolarul australian se va deprecia semnificativ fata de yenul japonez, tara cu care deruleaza o mare parte din relatiile comerciale. Socul se va simti mai intai in pretul bunurilor de larg consum.6. In alt trend identificat de Saxo Bank este ascensiunea dolarului, care va ajunge spre sfarsitul anului viitor sa depaseasca euro, incheind la o paritate de 1,3 in favoarea monedei americane. Argumentul analistilor este ca intreaga zona euro va avea de suferit in 2009 intr-o masura mai mare decat cea americana.7. Produsul Intern Brut al Chinei va avea o crestere de zero la suta, in conditiile in care in ultimul deceniu a inregistrat cresteri anuale de peste 10 la suta. Cresterea Chinei s-a bazat pe soliditatea exporturilor, insa acestea sunt serios afectate de diminuarea consumului in Europa si SUA.8. Economiile din Estul Europei se vor subrezi, iar principala piata afectata va fi cea a creditelor. Guvernele din aceasta zona vor fi tentate sa isi decupleze politicile monetare de la directivele venite dinspre zona euro si sa gaseasca propriile solutii de supravietuire. Economiile emergente au o vulnerabilitate crescuta, nefiind exclusa inmultirea cazurilor de falimente.9. Pretul materiilor prime va intra la apa. Intreg anul 2009 va fi dominat de scaderi considerabile ale preturilor. Indexul Reuters/Jefferies CRB, care cuprinde 19 materii prime, ar putea scadea cu 30 la suta.10. Moneda chinezeasca s-ar putea impune in fata dolarului in tarile din Asia. China va deveni o adevarata putere in Asia, iar influenta sa va creste semnificativ in urmatorul an.Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 547 ori