Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Is?rescu: Ajustarea consumului nu poate intarzia, contextul extern nu mai las? timp de ezit?ri

Is?rescu: Ajustarea consumului nu poate intarzia, contextul extern nu mai las? timp de ezit?ri

Is?rescu: Ajustarea consumului nu poate intarzia, contextul extern nu mai las? timp de ezit?ri

Intrebarea crucial? in momentul de fa?? este ce se va ajusta mai intai in Romania, consumul sau investi?iile, in condi?iile in care contextul extern nu las? prea mult timp pentru ezit?ri, a declarat joi guvernatorul B?ncii Na?ionale a Romaniei (BNR), Mugur Is?rescu.

"Sper ca in?elepciunea s? prevaleze in fa?a ner?bd?rii, iar riscul unui derapaj sever s? nu se materializeze", a spus Is?rescu.

El a explicat c? ajustarea ritmului de cre?tere a economiei romane?ti va veni "chiar dac? nu vrem" ?i va trebui s? se produc? dup? un num?r de ani de cre?tere semnificativ? a consumului, in condi?iile in care aspira?iile s-au decuplat de posibilit??i.

"E bine s? ne gandim s? ajust?m cererea intern? mai devreme, nu mai tarziu, cat timp avem inc? o cre?tere economic? semnificativ?. Intrebarea este ce se va ajusta mai intai: consumul sau investi?iile", a men?ionat guvernatorul BNR.

"Ajustarea cererii nu poate intarzia. Avem de ales: fie ajustare lin?, f?cut? cu eforturi din interior, fie indus? de pia?a de capital din exterior, caz in care nu va fi nici lin?, nici de propor?ii rezonabile", a ad?ugat el.

Is?rescu a precizat c? momentul actual este critic, in condi?iile crizei financiare interna?ionale, care se suprapune dezechilibrului extern al Romaniei, ?i a vorbit despre amputarea standardelor de via??, tocmai din incurajarea consumului in detrimentul investi?iilor ?i dintr-un ritm al cre?terilor salariale peste cel al productivit??ii.

"Dac? ne p?str?m op?iunea de a cump?ra ma?ini f?r? resurse ?i infrastructur?, vom ajunge la un blocaj al traficului, iar consumul suplimentar va fi doar de monoxid de carbon din ?evile de e?apament", a spus Is?rescu.

Guvernatorul a ar?tat c?, atat timp cat Romania are un deficit de cont curent mare, in condi?iile crizei financiare interna?ionale, cre?terile salariale vehiculate in acest moment nu pot fi finan?ate.

"Dup? doi ani de cre?teri salariale de 20-25%, pentru 2009 erau vizate cre?teri de 50-60% ?i ?tim c?, nici in acordurile cu sindicatele, avansul nu coboar? sub 30%. In contextul interna?ional defavorabil ?i al dezechilibrului extern, nu mai are cine s? finan?eze a?a ceva", a spus Is?rescu, care a ad?ugat c? astfel de cre?teri salariale, pe lang? faptul c? se risipesc prin infla?ie, afecteaz? ?i poten?ialul de cre?tere a investi?iilor in Romania.

Retrogradarea Romaniei de c?tre agen?iile de rating, nefondat?

Guvernatorul a calificat drept nefondat? decizia agen?iilor de rating Standard & Poor's ?i Fitch de a retrograda Romania ?i a explicat c?, in moementul de fa??, are un sentiment de deja vu, in condi?iile in care agen?iile de rating au tratat Romania cu foarte mult? cirscumpec?ie ?i cu ani in urm?, cand se vorbea despre incetarea pl??ilor externe.

F?cand referire la raportul agen?iei de rating Standard & Poor's, Is?rescu a precizat c? acesta nu trateaz? nivelul datoriei externe a Romaniei ?i nici pe cel al rezervelor valutare.

Pe de alt? parte, guvernatorul BNR a precizat c? celelalte state care au avut parte de un tratament mai bland din partea agen?iilor de rating au recurs la m?suri de austeritate, adecvate condi?iilor interna?ionale dificile.

"Contextul mondial profund nefavorabil s-a suprapus exuberan?ei na?ionale, incurajate de autorit??ile de stat. Trebuie s? spun c? r?spunsul inadecvat al autorit??ilor, in acest context extern, a reprezentat cauza principal? pentru care agen?iile de rating au sc?zut sever, sau poate prea sever, ratingurile Romaniei", a explicat Is?rescu.

"Romania a r?ma elevul n?b?d?ios, care e de multe ori primul mustrat", a mai spus guvernatorul BNR.

Isarescu: Ajustarea consumului nu poate intarzia, contextul extern nu mai lasa timp de ezitari


Intrebarea cruciala in momentul de fata este ce se va ajusta mai intai in Romania, consumul sau investitiile, in conditiile in care contextul extern nu lasa prea mult timp pentru ezitari, a declarat  guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.


"Sper ca intelepciunea sa prevaleze in fata nerabdarii, iar riscul unui derapaj sever sa nu se materializeze", a spus Isarescu.


El a explicat ca ajustarea ritmului de crestere a economiei romanesti va veni "chiar daca nu vrem" si va trebui sa se produca dupa un numar de ani de crestere semnificativa a consumului, in conditiile in care aspiratiile s-au decuplat de posibilitati.


"E bine sa ne gandim sa ajustam cererea interna mai devreme, nu mai tarziu, cat timp avem inca o crestere economica semnificativa. Intrebarea este ce se va ajusta mai intai: consumul sau investitiile", a mentionat guvernatorul BNR.


"Ajustarea cererii nu poate intarzia. Avem de ales: fie ajustare lina, facuta cu eforturi din interior, fie indusa de piata de capital din exterior, caz in care nu va fi nici lina, nici de proportii rezonabile", a adaugat el.


Isarescu a precizat ca momentul actual este critic, in conditiile crizei financiare internationale, care se suprapune dezechilibrului extern al Romaniei, si a vorbit despre amputarea standardelor de viata, tocmai din incurajarea consumului in detrimentul investitiilor si dintr-un ritm al cresterilor salariale peste cel al productivitatii.


"Daca ne pastram optiunea de a cumpara masini fara resurse si infrastructura, vom ajunge la un blocaj al traficului, iar consumul suplimentar va fi doar de monoxid de carbon din tevile de esapament", a spus Isarescu.


Guvernatorul a aratat ca, atat timp cat Romania are un deficit de cont curent mare, in conditiile crizei financiare internationale, cresterile salariale vehiculate in acest moment nu pot fi finantate.


"Dupa doi ani de cresteri salariale de 20-25%, pentru 2009 erau vizate cresteri de 50-60% si stim ca, nici in acordurile cu sindicatele, avansul nu coboara sub 30%. In contextul international defavorabil si al dezechilibrului extern, nu mai are cine sa finanteze asa ceva", a spus Isarescu, care a adaugat ca astfel de cresteri salariale, pe langa faptul ca se risipesc prin inflatie, afecteaza si potentialul de crestere a investitiilor in Romania.Guvernatorul a calificat drept nefondata decizia agentiilor de rating Standard & Poor's si Fitch de a retrograda Romania si a explicat ca, in moementul de fata, are un sentiment de deja vu, in conditiile in care agentiile de rating au tratat Romania cu foarte multa cirscumpectie si cu ani in urma, cand se vorbea despre incetarea platilor externe.


Facand referire la raportul agentiei de rating Standard & Poor's, Isarescu a precizat ca acesta nu trateaza nivelul datoriei externe a Romaniei si nici pe cel al rezervelor valutare.


Pe de alta parte, guvernatorul BNR a precizat ca celelalte state care au avut parte de un tratament mai bland din partea agentiilor de rating au recurs la masuri de austeritate, adecvate conditiilor internationale dificile.


"Contextul mondial profund nefavorabil s-a suprapus exuberantei nationale, incurajate de autoritatile de stat. Trebuie sa spun ca raspunsul inadecvat al autoritatilor, in acest context extern, a reprezentat cauza principala pentru care agentiile de rating au scazut sever, sau poate prea sever, ratingurile Romaniei", a explicat Isarescu.


"Romania a rama elevul nabadaios, care e de multe ori primul mustrat", a mai spus guvernatorul BNR.

 

 

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 870 ori