Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Proiect rectificare: Veniturile bugetului de stat se majoreaza cu 2,25 miliarde lei

Proiect rectificare: Veniturile bugetului de stat se majoreaza cu 2,25 miliarde lei


Ministerul Finantelor Publice prevede, in proiectul de rectificare bugetara, o majorare, pe sold, a veniturilor bugetului de stat pe anul 2019 cu 2,251 miliarde lei si a cheltuielilor cu 285,7 milioane lei.

Conform proiectului, publicat marti dimineata pe site-ul MFP, in cazul veniturilor, influenta se reflecta in principal pe urmatoarele categorii de venituri: impozit pe profit plus 1,608 miliarde lei, ca urmare a unor masuri asumate de ANAF, dar si a unei colectari mai bune a impozitului pe profit de la banci; alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane juridice plus 86,2 milioane lei; alte impozite pe profit, venit si castiguri din capital de la persoane fizice plus 130,8 milioane lei; impozite si taxe pe proprietate plus 352,9 milioane lei, ca urmare a introducerii in buget a veniturilor estimate din taxa pe activele bancare.

Taxa pe valoarea adaugata va fi mentinuta la nivelul programului de la lege, ca urmare a masurilor intreprinse de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea cresterii gradului de colectare si conformare dar si a efectelor masurii de restructurare financiara, cu minus 2,9 miliarde lei reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe anul 2019 pentru finantarea cheltuielilor bugetelor locale, precizeaza Nota de fundamentare a proiectului.

In cazul accizelor este prevazut un plus de 481,7 milioane lei ca urmare a majorarii accizei totale pentru tigarete si a introducerii bauturilor racoritoare cu un continut ridicat de zaharuri in sfera produselor supuse accizelor nearmonizate, iar la alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii un plus de 271,5 milioane lei.

La capitolul taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati este prevazut un minus de 65,2 milioane lei, la impozitul pe comertul exterior si tranzactiile internationale un plus de 67,3 milioane lei, la contributii de asigurari sociale un plus de 79,8 milioane lei, la venituri nefiscale un plus de 1,495 miliarde lei.

Sumele primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 sunt in scadere cu 1,155 miliarde lei, in timp ce alte sume primite de la UE pentru programe operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta sunt in crestere cu 1,8 miliarde lei.

Pe de alta parte, cheltuielile bugetului de stat anul 2019 se majoreaza, pe sold, cu suma de 285,7 milioane lei, influentele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat fiind: cheltuielile de personal se diminueaza cu 136,5 milioane lei; cheltuielile cu bunuri si servicii cresc cu 88 milioane lei; cheltuielile cu subventiile se diminueaza cu 381,3 milioane lei; transferurile intre unitati ale administratiei publice se majoreaza cu 1,345 miliarde lei; alte transferuri se majoreaza cu 1,222 miliarde lei; proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminueaza cu 170,9 milioane lei; cheltuielile cu asistenta sociala se diminueaza cu 421,4 milioane lei; proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminueaza cu 1,867 miliarde lei; alte cheltuieli cresc cu 62,3 milioane lei; fondurile de rezerva se majoreaza cu 566,4 milioane lei; cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila se diminueaza cu 59,9 milioane lei; cheltuielile de capital scad cu 32,3 milioane lei; rambursarile de credite externe si interne cresc cu 70,6 milioane lei.

In ceea ce priveste veniturile bugetului general consolidat, acestea se majoreaza, pe sold, cu suma de 3,752 miliarde lei.

Astfel, bugetele componente ale bugetului general consolidat care inregistreaza majorari ale veniturilor sunt: bugetul de stat +2,251 miliarde lei, bugetul general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale +3,719 miliarde lei, bugetul asigurarilor pentru somaj +834,3 milioane lei, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate +45,1 milioane lei. Diminuari ale veniturilor s-au inregistrat la bugetul asigurarilor sociale de stat -1,442 miliarde lei si bugetul institutiilor/activitatilor finantate integral si/sau partial din venituri proprii -415,6 milioane lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 3,959 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se mentine la nivelul de 2,76% din PIB cat s-a stabilit initial, se mentioneaza in Nota de fundamentare a proiectului.

Aceasta semnaleaza ca s-au diminuat creditele bugetare ale unor ordonatori principali de credite, printre care Ministerul Educatiei Nationale, cu 1,03 miliarde de lei, deoarece executia la semestrul I este de 46% din bugetul aprobat. S-au propus reduceri ale cheltuielilor bugetare de personal, cu 400 milioane lei (suma ramasa asigurand plata salariilor pana la sfarsitul anului, titlurile executorii si aplicarea Legii nr. 85/2016), ale cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 7,5 milioane lei (media lunara ramasa pentru semestrul al doilea este cu 12% mai mare decat media platilor pe primele 6 luni, reducerea propusa reprezentand suma blocata de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finantele publice), ale celor privind transferurile intre unitati ale administratiei publice cu 109,4 milioane lei, reprezentand suma blocata de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finantele publice, alte cheltuieli cu 80 milioane lei ca urmare a economiilor inregistrate la dobanzi legale aferente sentintelor judecatoresti, ale celor privind activele nefinanciare cu 20 milioane lei, media lunara ramasa pentru semestrul al doilea fiind cu 226% mai mare decat media platilor pe primele 6 luni.

De asemenea, la asistenta sociala se propune diminuarea cu 440 milioane lei, din cauza nederularii programului "Merg la scoala", intrucat pana in prezent actul normativ necesar derularii programului nu a fost promovat.

"Media ramasa de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare decat media lunara a platilor pe primul semestru, permite derularea in continuare a actualului program pentru rechizite scolare destinat copiilor din familii cu venituri reduse aflati in invatamantul primar si gimnazial", se mai mentioneaza in Nota de fundamentare.

La cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila, se propune suplimentarea creditelor bugetare cu 30 milioane de lei si a celor de angajament cu 250 milioane lei pentru proiectul privind educatia timpurie si proiectul ROSE privind invatamantul secundar.

Totodata, pentru invatamantul universitar, prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor cu suma de 500 milioane lei asigurata prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei si reglementarea utilizarii disponibilitatilor din anii anteriori in limita sumei de 250 milioane lei.

La Ministerul Fondurilor Europene este prevazuta o diminuare cu 681,9 milioane lei, executia la semestrul I fiind de 18% din bugetul aprobat. S-au identificat economii in principal la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (minus 663,2 milioane lei), propunerea de rectificare avand in vedere, de asemenea, gradul de executie al cheltuielilor pe primele 6 luni de, 17,62%, media platilor lunare fiind de 65,46 milioane lei/luna, iar media ramasa de utilizat pe urmatoarele 6 luni, dupa rectificare, fiind de 195,34 milioane lei/luna.

De asemenea, economii s-au identificat la cheltuieli de personal (minus 17 milioane lei), media platilor lunare fiind de 1,28 milioane lei/luna, media ramasa de utilizat pe urmatoarele 6 luni, dupa rectificare, fiind de 1,65 milioane lei/luna, la bunuri si servicii (minus 1,7 milioane lei), media platilor lunare fiind de 0,37 milioane lei/luna, media ramasa de utilizat pe urmatoarele 6 luni, dupa rectificare, fiind de 0,55 milioane lei/luna.

Ministerul Cercetarii si Inovarii are prevazuta o diminuare de 369,1 milioane lei, in conditiile in care executia la semestrul I este de 26% din bugetul aprobat.

Se propun reduceri ale cheltuielilor bugetare astfel: cheltuieli de personal - cu 2,1 milioane lei (suma ramasa dupa rectificarea bugetara asigura plata drepturilor salariale pana la finalul anului), bunuri si servicii - cu 1,8 milioane lei. La titlul "Alte transferuri" s-a anulat suma de 65,2 milioane lei reprezentand retinerea de 10%, asigurandu-se o medie lunara ramasa de cheltuit in semestrul II cu 91% mai mare decat media platilor pe primele 6 luni. De asemenea, au fost efectuate reduceri la proiecte cu finantare din FEN postaderare 2014-2020, respectiv minus 300 milioane lei, avand in vedere atat gradul de utilizare in primul semestru (1,4% din prevederile anuale), cat si nedemararea unor proiecte pe care ministerul si-a propus sa le implementeze incepand cu acest an.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pierde 310,4 milioane lei, executia la semestrul I fiind de 34% din bugetul aprobat. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut in vedere executia pe primul semestru al anului 2019 raportata la prevederile bugetare anuale si diminuarea sumelor retinute in proportie de 10%. S-au identificat economii in principal la transferuri intre unitati ale administratiei publice - 277,4 milioane lei.

Propunerea de rectificare are in vedere gradul de executie al cheltuielilor pe primele 6 luni de 33%, media platilor lunare fiind de 109,7 milioane lei/luna, media ramasa de utilizat pe urmatoarele 6 luni, dupa rectificare, fiind de 176,6 milioane lei/luna.

La subventii este prevazut un minus de 29,4 milioane lei, suma mai mica decat retinerea de 10%, respectiv 30 milioane de lei, la cheltuieli de capital -4,2 milioane lei unde executia a reprezentat 3,2% din prevederile anuale, media platilor lunare fiind de 0,2 milioane lei/luna, iar media ramasa de utilizat pe urmatoarele 6 luni, dupa rectificare, este de 6,1 milioane lei/luna.

La Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este prevazut un minus de 243 milioane lei, executia la semestrul I fiind de 1,5% din bugetul aprobat. S-au identificat economii in principal la: alte transferuri -232,6 milioane lei, bunuri si servicii -2,2 milioane lei, proiecte cu finantare din FEN postaderare 2014-2020 - 10 milioane lei.

Ministerul Economiei are un minus de 225,6 milioane lei per sold. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut in vedere executia scazuta pe primul semestru raportata la prevederile bugetare aprobate pe anul 2019. S-au identificat economii in principal la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-200 milioane lei), investitii ale agentilor economici cu capital de stat (-122,5 milioane lei, unde executia semestriala raportata la prevederile anuale a fost de 0,9%), investitii ale ministerului si institutiilor subordonate (-20 milioane lei, unde executia semestriala raportata la prevederile anuale a reprezentat 10,4%), bunuri si servicii (-7 milioane lei) si cheltuieli de personal (-3,8 milioane lei) . S-au asigurat sume pentru majorarea contributiei statului la operatorii economici din industria de aparare de sub autoritatea ministerului (105,2 milioane lei) si pentru programele de conservare si inchidere a minelor (8,7 milioane lei).

Si Secretariatul General al Guvernului are un minus de 143,6 milioane lei per sold. Principalele diminuari au avut in vedere executia scazuta pe primul semestru al anului 2019. S-au identificat economii in principal la bunuri si servicii (-100 milioane lei), proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-30 milioane lei), subventii (-30 milioane lei) si alte transferuri (-56,6 milioane lei), cheltuieli de personal (-11 milioane lei) si cheltuieli de capital (-10 milioane lei. Pentru finantarea cultelor religioase recunoscute in Romania s-au alocat suplimentar 97 milioane lei.

Ministerul Apelor si Padurilor are un minus de 138,9 milioane lei. S-au identificat economii in principal la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-61,9 milioane lei), cheltuieli de capital (-60 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila (-10 milioane lei), bunuri si servicii (- 6 milioane lei) si cheltuieli de personal (-un milion lei).

Proiectul de rectificare prevede o diminuare cu 128,8 milioane lei la Ministerul Transporturilor. S-au identificat economii in principal la: transferuri catre institutiile publice si companiile nationale din subordinea/coordonarea ministerului -100 milioane lei; proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile -70 milioane lei; proiecte de investitii finantate din fonduri rambursabile -50 milioane lei; bunuri si servicii -2,8 milioane lei; cheltuieli de personal -2,8 milioane lei (suma asigura plata in integralitate a salariilor pana la finele anului).

S-au alocat fonduri pentru derularea investitiilor agentilor economici de sub autoritatea ministerului (83 milioane lei) si pentru plata rambursarilor de credite externe (13,8 milioane lei).

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor are prevazut un minus de 106,5 milioane lei.

Pe de alta parte, din bugetul de stat au fost suplimentate creditele bugetare astfel la Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale, cu 2,243 miliarde lei, din care +2,15 miliarde lei contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene, plus 566,352 milioane lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, +56,734 milioane lei pentru rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate de Ministerul Finantelor Publice in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica. Minusuri sunt prevazute la subventii - Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale (-329,446 milioane lei) si la transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat (minus 200 milioane lei).

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are un plus de 970,5 milioane lei per sold, propunere care are in vedere asigurarea a 1.500 milioane lei pentru PNDL si reduceri la alte naturi de cheltuieli in functie de gradul de executie precum si necesarul de finantare pana la finalul anului al anumitor proiecte/programe.

Bani in plus primeste si Serviciul Roman de Informatii (plus 396,5 milioane lei, per sold) pentru cheltuieli de personal (+356,8 milioane lei); bunuri si servicii (+14 milioane lei); subventii acordate institutiilor din subordine (+23,5 milioane lei); drepturi de pensie (+17,1 milioane lei); cheltuieli de investitii (+15 milioane lei).

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale are o crestere de 326,4 milioane lei per sold, in principal prin majorarea transferurilor de echilibrare catre bugetul asigurarilor sociale de stat cu suma de 517,4 milioane lei si a cheltuielilor de personal cu 50 milioane lei. Este prevazuta o diminuare cu suma de 200 milioane lei la transferuri intre unitati ale administratiei publice care inregistreaza un nivel scazut al executiei.

La Ministerul Mediului este prevazuta o crestere de 92,2 milioane lei per sold, propunere care are in vedere, in principal, asigurarea sumei de 135 milioane lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 258/2018. S-au identificat economii la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-100 milioane lei).

Pentru Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Afacerilor Externe au fost actualizate fondurile alocate pentru alegerile prezidentiale, ca urmare a modificarilor legislative aprobate in cursul acestui an.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Agerpres
Articol citit de 1426 ori