Sporul de doctorat ar putea fi reintrodus in 2011

Joi, 29 Iulie 2010, ora 17:40
5237 citiri
Sporul de doctorat ar putea fi reintrodus in 2011

Comisia care lucreaza la modificarea Legii salarizarii propune introducerea a ?apte "familii de posturi" in noul act normativ, remunerarea tuturor functiilor contractuale conform unei grile unice ?i reanalizarea acordarii sporului de doctorat din 2011, relateaza NewsIn.

Propunerile apar intr-un raport al Comisiei bipartite pentru reforma sistemului de salarizare si ierarhizarea posturilor din sistemul bugetar, obtinut de NewsIn.

Comisia considera oportuna, in urma observatiilor primite dupa aplicarea Legii salarizarii unice (330/2009), operarea unor modificari ale acestui act normativ.

Astfel, prima modificare propusa vizeaza gruparea, intr-o singura anexa, a tuturor functilor contractuale comune din sectorul bugetar, indiferent de domeniu.

Aceste functii ar urma sa fie salarizate conform unei grile comune.

In ceea ce priveste functiile de conducere cu studii medii, in domenii precum cultura ?i educatie, "s-a agreat introducerea unei perioade tranzitorii de 4-5 ani in care personalul care ocupa astfel de functii sa poata obtine nivelul de studii necesar exercitarii unei functii de conducere, sau in care ordonatorul de credite sa poata organiza concurs pentru ocuparea postului respectiv".

Referitor la functiile din domeniul asistentei sociale, s-a agreat ca functiile specifice din acest domeniu sa fie incluse intr-o anexa distincta.

In privinta anumitor sporuri care nu sunt prevazute in anexele Legii 330/2009 si care in 2010 au fost acordate sub forma de suma compensatorie, Comisia sustine reanalizarea posibilitatii acordarii sporului pentru titlul de doctor, incepand cu 2011, si acordarea sporului de 75% din salariul de baza si bugetarilor care lucreaza in managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.

"In privinta personalului care a fost salarizat in baza prevederilor OUG 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, (...) Comisia considera ca in proiectul viiitorului act normativ ar trebui incluse prevederi privind salarizarea acestora similar personalului care isi desfasoara activitatea in structurile care gestioneaza fonduri comunitare, respectiv sa beneficieze de majorarea salariului de baza cu 75%", se arata in text.

In ceea ce priveste sporul pentru complexitatea muncii, acordat auditorilor, s-a agreat ca acesta sa fie introdus in salariul de baza in noua grila.

La fel va fi tratat si sporul specific functiei de manager public, se arata in text.

Raportul prezinta rezultatele ?i concluziile grupurilor de experti care si-au desfasurat activitatea in perioada decembrie 2009 - iunie 2010, asistate de o echipa a Bancii Mondiale, dar ?i propunerile Comisiei bipartite, care urmaresc simplificarea sistemului de ierarhizare a posturilor din sectorul bugetar si adoptarea unei grile de salarizare "care sa raspunda cerintelor de transparenta ?i echitate".

In urma analizarii rezultatelor, Comisia bipartita a agreat ca grupul de evaluatori si experti din ministere sa isi continue activitatea in scopul finalizarii ierarhizarii posturilor, prin includerea tuturor functiilor din sectorul bugetar intr-o structura dezvoltata de familii ocupationale si grade.

In acest sens, Comisia sustine dezvoltarea a sapte "familii de posturi" pentru functiile din domeniile administratie (functionari publici si personal contractual), sanatate, invatamant, justitie, cultura si culte, diplomatie, aparare/ordine publica/securitate nationala.

De asemenea, s-a agreat ca in interiorul fiecarei familii de posturi sa fie definite subclase de functii si sa fie pusa in practica o structura cu noua grade.

Ierarhizarea posturilor si dezvoltarea grilei de salarizare trebuie finalizate pana sfarsitul lunii iulie 2010.

Pana la 1 septembrie 2010 va fi prezentat Guvernului un nou proiect, simplificat, al Legii-cadru privind salarizarea personalului bugetar, care "va descrie un nou sistem de ierarhizare a posturilor" si noua grila de salarizare din sectorul bugetar.

"Separat de procesul de elaborare a noului proiect de Lege de simplificare a sistemului de salarizare si ierarhizare a posturilor din sectorul bugetar, care va presupune un mecanism de trecere etapizata, in trimestrul IV al anului 2010 va fi elaborat un proiect distinct de act normativ care va reglementa salarizarea personalului bugetar in anul 2011, ca o etapa in aplicarea legii-cadru". 

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

#spor, # doctorat, # lege, # unica , #Stiri Locuri de munca