Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Ordonanta de modificare a sistemului indemnizatiei de crestere a copilului, publicata in MO

Ordonanta de modificare a sistemului indemnizatiei de crestere a copilului, publicata in MO

Ordonanta de urgenta prin care Guvernul a modificat sistemul indemnizatiei de crestere a copilului a fost publicata in Monitorul Oficial, urmand sa intre in vigoare la inceputul anului viitor, anunta Mediafax.

Documentul stabileste ca, incepand cu 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente ori din activitati agricole supuse impozitului pe venit pot beneficia optional de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, cu indemnizatie in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, intre minimum 600 lei si maximum 3.400 lei, sau de pana la doi ani, in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, intre minimum 600 lei si maximum 1.200 lei.

Pentru copilul cu handicap, concediul pentru cresterea copilului se acorda pana la implinirea de catre acesta a varstei de trei ani , iar indemnizatia aferenta se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei.

Pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, cuantumul alocatiei de stat se stabileste la 200 lei.

Concediul si indemnizatia lunara, precum si stimulentul de insertie se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri.

Durata de acordare a concediului se prelungeste corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept.

In aceste cazuri se acorda o singura indemnizatie, iar pe perioada suprapunerii cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea.

Cele 12 luni calculate pentru veniturile din salarii pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele au beneficiat de indemnizatie de somaj sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, s-au aflat in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in vederea acordarii indemnizatiei de somaj, ori au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, de concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale ori de pensie de invaliditate.

Sunt luate in calcul si perioadele de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, de insotire a sotului/sotiei trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate, de serviciu militar pe baza de voluntariat, de doctorand.

Persoanele care au realizat activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene beneficiaza de totalizarea perioadelor de activitate realizate in aceste state. Optiunea se exprima in scris, pe baza de cerere, si nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

Veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz, suma rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza; suma rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora, pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri; suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile; suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente; suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole.

Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare.

Pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii, solde/salarii din functie, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator.

In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta.

Daca persoana realizeaza concomitent venituri supuse impozitului atat in tara, cat si in alte state care aplica Regulamentul CE in domeniu, se iau in calcul doar veniturile realizate in tara.

In situatia in care nasterea copilului se produce inainte de termen, perioada luata in calcul pentru venituri se diminueaza cu cea cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Cuantumul indemnizatiilor lunare se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului de un an pentru cresterea copilului au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani. Cererea se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul de un an obtin venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie beneficiaza, optional, oricare dintre parintii copilului. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore.

In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda.

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului, incepand cu ianuarie 2012, se acorda, pe baza netransferabila, in situatia in care ambele persoane din familia respectiva indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, respectiv cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, iar in situatia in care o persoana nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

Procedura de acordare se stabileste prin ordin al ministrului Muncii.

Drepturile se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ o serie de conditii, respectiv este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid, are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Drepturile reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data, incepand cu data nasterii copilului daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente, incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului ori de la data depunerii cererii pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste aceste termene.

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu.

Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatie, precum si pe perioada concediului fara plata, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru aceste persoane se asigura de la bugetul de stat.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra cuantumului indemnizatiei acordate.

Beneficiarul drepturilor este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia.

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatei/salariatului care se afla in concediu pentru cresterea copilulu
i in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap ori salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie. Interdictia se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate. Aceste prevederi nu se aplica insa in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului.

Drepturile pot fi urmarite silit in vederea recuperarii sumelor incasate necuvenit cu acest titlu. Nivelurile drepturilor se pot actualiza, pe baza de hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii.

Declararea unor informatii eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de eligibilitate sau declararea unor venituri mai mari decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.

Toare aceste prevederi sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. In situatia acestora, fondurile necesare platii drepturilor si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Pentru perioada cat o persoana din aceasta categorie beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi de asigurari sociale se au in vedere 25% din castigul salarial mediu brut lunar aferent perioadei respective.

Ordonanta mai stabileste ca persoanele care au nascut sau nasc pana la 31 decembrie 2010 inclusiv, precum si cele care au adoptat sau adopta copilul, carora li s-a incredintat sau li se incredinteaza copilul in vederea adoptiei sau care au sau vor avea copilul in plasament, in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, ori care au fost sau urmeaza sa fie numite tutore pana la aceasta data beneficiaza de drepturile reglementate de legislatia in vigoare.

Incepand insa cu 1 ianuarie 2011, pentru aceste persoane indemnizatia de crestere a copilului se acorda in cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului sau, dupa caz, anterioare adoptiei, incredintarii in vederea adoptiei, stabilirii masurii plasamentului sau a plasamentului in regim de urgenta sau a instituirii tutelei, dar nu mai putin de 600 lei si nu mai mult de 3.400 lei.

In preambului ordonantei se arata ca, in pofida unor usoare imbunatatiri ale starii economice, conditiile financiare se mentin in continuare dificile, activitatea economica din Romania inregistrata in ultimele luni fiind inca marcata de recesiune, si ca in vederea eficientizarii programului de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie lunar, acesta a fost reanalizat tinandu-se cont de durata de acordare si de principiile de finantare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizatii similare.

Situatia economica actuala impune utilizarea eficienta a resurselor bugetului de stat, inclusiv a resurselor financiare pentru asigurarea platii indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie lunar, rezultand necesitatea regandirii acestui program din punctul de vedere al perioadei de acordare, al conditiilor de eligibilitate, precum si al cuantumurilor acordate.

Conform programului cuprinzator anticriza sustinut de Fondul Monetar International, Uniunea Europeana si Banca Mondiala, masurile luate de Romania trebuie sa conduca la normalizarea conditiilor financiare si la pregatirea redresarii economice, masurile luate urmand a fi puse in aplicare incepand cu luna ianuarie 2011, se mai arata in document.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 6595 ori
Citeste mai multe despreconcediu copil indemnizatie mame maternal mo sume