Fonduri europene: In ce conditii se poate suspenda executarea contractelor de finantare

Joi, 26 Martie 2020, ora 13:21
7420 citiri
Fonduri europene: In ce conditii se poate suspenda executarea contractelor de finantare
Foto: Oana Stratula, Avocat Partener Stratula si Asociatii

Posibilitatea beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile de a solicita suspendarea executarii contractelor de finantare a fost prevazuta, cu titlu de principiu, in Decretul 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 11 din Anexa nr. 1 la Decretul 195/2020, beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in decret pot decide, impreuna cu autoritatile de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate conform legii.

Din modul de formulare a dispozitiei legale anterior mentionate rezulta ca aceasta "posibilitate" a beneficiarilor este, totusi, conditionata de acordul autoritatilor de management sau al organismelor intermediare, ceea ce inseamna ca, in principiu, suspendarea ar presupune un acord al ambelor parti contractante, iar nu un act de vointa unilateral al beneficiarilor afectati de adoptarea masurilor de urgenta.

In consecinta, autoritatile de management au adoptat una din urmatoarele abordari: fie au dat dreptul beneficiarului sa suspende executarea contractelor de finantare, fara a conditiona o astfel de decizie de un acord din partea autoritatii, fie beneficiarul trebuie sa solicite autoritatii suspendarea obligatiilor contractuale, suspendarea fiind conditionata, asadar, de acordul autoritatii.

Vom prezenta, in cele ce urmeaza, pentru principalele programe de finantare, procedura pe care trebuie sa o urmeze beneficiarii pentru a solicita suspendarea sau, dupa caz, pentru a notifica autoritatii decizia de suspendare a efectelor contractelor de finantare.

Suspendarea finantarilor nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR)

Beneficiarii de fonduri nerambursabile acordate prin PNDR vor proceda, in principal, la reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatii care face obiectul finantarii, motivat de situatia generata de starea de urgenta.

In acest scop, beneficiarii vor trebui sa depuna la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale un plan de actiuni pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatilor, in scopul prelungirii perioadei de executie a contractului, cu perioada necesara pentru punerea in aplicare a planului, cu respectarea a doua limite de timp: prelungirea sa fie de maxim 8 luni, iar perioada de executie a contractului, astfel prelungita, sa se incadreze in termenul maxim de eligibilitate a cheltuielilor (trimestrul IV 2023).

Planul de actiuni anterior mentionat poate viza una sau mai multe din urmatoarele masuri: prelungirea anumitor etape din graficul de implementare, reesalonarea transelor de plata si/sau majorarea numarului maxim de 5 transe de plata, solicitarea prelungirii duratei de executie a contractului, caz in care nu se vor mai percepe penalitatile de intarziere prevazute in contractele de finantare.

In cazul in care beneficiarii, in urma unei analize a proiectului, constata ca nu pot sa procedeze la reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activitatii care face obiectul finantarii, pot solicita AFIR suspendarea prevederilor contractuale, pe durata starii de urgenta.

Beneficiarii care au primit un avans din finantare, pot solicita suspendarea obligatiilor contractuale numai cu asigurarea valabilitatii scrisorilor de garantie bancara sau a politelor de asigurare a avansului, emise de institutiile financiar bancare/nebancare/societatile de asigurare.

In concluzie, in cazul finantarilor acordate prin PNDR, suspendarea executarii contractelor de finantare este subsidiara masurilor de reorganizare, restructurare sau reprogramare a activitatii care face obiectul finantarii si este conditionata de acordul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Suspendarea finantarilor nerambursabile acordate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Initial, prin Instructiunea nr. 5 din 19.03.2020, emisa de Ministerul Fondurilor Europene Directia Generala Programe Europene Capital Uman, in cazul in care erau afectati de masurile de urgenta adoptate prin Decretul 195/2020, beneficiarii puteau solicita suspendarea implementarii proiectului.

Solicitarea era analizata in termen de maxim 7 zile lucratoare, iar in cazuri bine justificate, autoritatea de management/organismul intermediar putea respinge cererea de suspendare.

Prin Clarificarile privind punerea in aplicare a Instructiunilor 4 si 5 ale AMPOCU, Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generala Programe Europene Capital Uman a revenit asupra dispozitiilor anterior mentionate si a prevazut ca beneficiarii sunt cei care decid fie continuarea implementarii proiectului, pe durata starii de urgenta (cu acceptarea din partea autoritatii de management/organismului intermediar a unor intarzieri in graficul de activitati) fie suspendarea implementarii proiectului.

"Clarificarile" anterior mentionate, desi sunt denumite astfel, nu aduc o lamurire suplimentara Instructiunilor nr. 4 si 5 ale AMPOCU, ci le modifica, in sensul ca cererea de suspendare nu mai este supusa aprobarii autoritatii de management/organismului intermediar, decizia de a continua sau de a suspenda implementarea proiectului apartinad exclusiv beneficiarilor, potrivit precizarilor din "Clarificari".

In cazul in care beneficiarul decide suspendarea implementarii contractului, acesta urmeaza sa trimita catre Organismul Intermediar o Solicitare de suspendare a implementarii proiectului, exclusiv prin mijloace electronice (modulul de comunicare din MySMIS, e-mail sau fax), fara a mai include si analiza implicatiilor starii de urgenta asupra activitatilor proiectului, asa cum impunea initial Instructiunea nr. 5/19.03.2020. In opinia noastra, aceasta ar trebui sa fie interpretarea corecta a dispozitiei din Clarificari, conform careia "fluxul procedural a fost simplificat si redus la depunerea unei Solicitari de suspendare a implementarii proiectului".

Potrivit Instructiunii nr. 5/19.03.2020, suspendarea implementarii proiectului reprezinta sistarea tuturor activitatilor, iar cheltuielile efectuate de beneficiar in aceasta perioada nu vor fi acoperite din finantarea acordata proiectului.

Suspendarea produce efecte pe durata starii de urgenta stabilite prin Decretul 195/2020 si inceteaza de drept la data incetarii starii de urgenta sau la o data anterioara acesteia, in cazul in care beneficiarul solicita acest lucru.

In cazul in care decid continuarea implementarii proiectului, beneficiarii pot folosi lucrul la distanta sau alte tehnologii care sa permita transmiterea de date (audio, video etc.) si accesul la informatii pentru persoanele implicate (cursuri prin platforme online, skype, videoconferinte).

De asemenea, beneficiarii care au decis continuarea implementarii proiectului au obligatia de a depune la organismul intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de actiuni de recuperare a intarzierilor provocate exclusiv de aceasta situatie specifica, in termen de 10 zile de la declararea de catre autoritatile competente a eliminarii riscului de raspandire a infectiei cu COVID 19. Dupa aprobarea planului de catre organismul intermediar (care se va realiza in termen de maximum10 zile calendaristice de la depunere), acesta va deveni obligatoriu pentru beneficiar.

Obligatia depunerii unui plan de recuperare a intarzierilor nu subzista in cazul beneficiarilor care au decis suspendarea implementarii proiectului, intrucat, in aceasta situatie, durata de implementare a proiectului (stabilita la un numar de luni, conform contractului de finantare) nu se modifica.

In concluzie, se intelege ca in cazul finantarilor nerambursabile acordate prin POCU, beneficiarii sunt cei care decid, in mod unilateral, fara a avea nevoie de acordul autoritatii de management sau a organismului intermediar, suspendarea sau continuarea implementarii proiectelor.

Suspendarea finantarilor nerambursabile acordate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM)

In ceea ce priveste proiectele finantate prin POIM, axele prioritare 3-8, dupa intrarea in vigoare a Decretului 195/2020, Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare a emis Instructiunea nr. 28/19.03.2020, prin care a prevazut ca rapoartele de progres, care erau depuse lunar, vor fi transmise trimestrial, in primele 10 zile calendaristice ale trimestrului urmator celui pentru care se face raportarea, incepand cu trimestrul al II-lea, in timp ce fisele de monitorizare vor putea fi actualizate trimestrial si vor fi transmise pe email, in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru.

De asemenea, in cazul contractelor de finantare care au prevazuta limita perioadei de implementare, pana la data de 30 septembrie 2020, in scopul prelungirii acesteia, beneficiarii vor inainta o solicitare de modificare a contractului prin act aditional, insotita de modificarea corespunzatoare a graficului de activitati, in termen de maxim 10 zile lucratoare.

In concluzie, in cazul proiectelor finantare prin POIM, nu a fost prevazuta posibilitatea beneficiarilor de a solicita suspendarea executarii contractelor de finantare.

Suspendarea finantarilor nerambursabile acordate prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (POC)

Beneficiarii care implementeaza proiecte in cadrul POC si care, din motive exceptionale legate de prevenirea raspandirii coronavirusului, nu isi pot derula activitatile prevazute in cadrul contractelor de finantare, pot transmite prin email o notificare la organismele intermediare si la autoritatea de management, prin care sa solicite suspendarea derularii activitatilor/implementarii proiectelor, pana la reluarea activitatii normale a institutiei/firmei. In termen de 5 zile de la reluarea normala a activitatii, beneficiarii trebuie sa transmita catre organismul intermediar si catre autoritatea de management, prin email, o notificare in care sa precizeze data de la care a fost reluata activitatea.

Solicitarea de suspendare trebuie sa fie semnata de reprezentantul legal al beneficiarului si trebuie insotita de o justificare privind activitatile proiectului care nu pot fi derulate, data de la care se suspenda derularea activitatilor respective si impactul pe care il are sistarea temporara a acestora asupra termenului final de implementare a proiectului.

In termen de maximum 10 zile calendaristice de la declararea de catre autoritatile competente a eliminarii riscului de raspandire a infectiei cu COVID 19, beneficiarii vor depune la organismul intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de actiuni de recuperare a intarzierilor provocate exclusiv de aceasta situatie specifica. Dupa aprobarea planului de catre organismul intermediar (care se va realiza in maxim 10 zile calendaristice) acesta va deveni obligatoriu pentru beneficiar.

Remarcam, asadar, ca in cazul proiectelor finantate prin POC, suspendarea nu este limitata la durata starii de urgenta, ci se raporteaza la reluarea activitatii normale a beneficiarului (care, in mod evident, poate fi ulterioara incetarii starii de urgenta). De asemenea, desi nu se prevede expres, suspendarea nu este supusa aprobarii organismului intermediar sau autoritatii de management, fiind lasata la latitudinea beneficiarilor.

Pe de alta parte, in opinia noastra, suspendarea implementarii proiectului este incompatibila cu ideea de plan de recuperare a intarzierilor, atat timp cat, in cazul suspendarii, durata de implementare ramane neschimbata, deci nu ar trebui sa se puna problema recuperarii intarzierilor (adica a duratei cat contractul a fost suspendat).

In concluzie, in functie de programul in cadrul caruia au primit finantarea, beneficiarii pot suspenda implementarea proiectelor, urmand ca, dupa incetarea efectelor suspendarii, proiectele sa fie reluate, in principiu, aceleasi conditii stabilite prin contractele de finantare.

Oana Stratula, Avocat Partener in cadrul Societatii Civile de Avocati Stratula si Asociatii

#suspendare contracte fonduri europene , #Stiri Legislatie

Curs valutar

1 EUR = 4.9700 RON

-0.0037

1 USD = 4.5550 RON

-0.0139
  1. Profeție despre viitorul omenirii: România și Polonia, creștere masivă în următorii 30 de ani. "E în interesul strategic al SUA"
  2. Un expert de la Berkeley anunță prăbușirea Rusiei: SUA îl lovesc pe Putin, tăindu-l de la o resursă americană vitală
  3. ANAF vrea să implementeze un sistem fiscal ca în Vest pentru români. Cum va funcționa noul e-Factura pentru persoane fizice și care sunt temerile contabililor
  4. Rețeaua de energie a României, în fața unei schimbări majore. Cine ajunge să plătească pentru dezechilibre și ce soluții avem
  5. O multinațională prezentă în România anunță concedieri în masă. Val de tăieri la nivel mondial
  6. Cea mai impresionantă autostradă din lume, care surprinde prin lățimea ei. Unde a fost construită și câte benzi are VIDEO
  7. O mare putere în panică: Prăbușire a vânzărilor cu 7 miliarde, consumatorii nu mai ”mușcă” momeala
  8. Noi taxe și impozite în România. Anunț teribil de la un fost secretar de stat al Guvernului: „Nu sunt liniștit pentru 2025"
  9. Care este stadiul lucrărilor pe Valea Oltului după aproape o săptămână de la închiderea circulației. Anunțul directorului CNAIR FOTO
  10. Un sat întreg va fi ras de pe fața pământului. În locul său se va deschide o mină de cărbune