Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 19-25 mai: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 19-25 mai: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 19 - 25 Mai 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 21 mai, a Ordonantei de urgenta nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare

In extras

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masuri pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei nationale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi si alte masuri fiscal-bugetare.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin masuri pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei nationale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi se intelege stingerea, prin anulare, a obligatiilor fiscale principale si a accesoriilor acestora aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi.

Art. 2. - (1) Obligatiile fiscale aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi datorate de operatorii economici din industria de aparare, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, denumiti in prezentul capitol operatori economici, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se anuleaza.

(2) Obligatiile fiscale principale si accesorii aferente productiei sau comertului cu armament, munitie si material de razboi, datorate de operatorii economici catre fondul de risc ca urmare a imprumuturilor externe garantate de stat conform evidentei contabile a Ministerului Finantelor Publice si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se anuleaza.

Incepand cu data de 19 august 2014, va intra in vigoare Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat

In extras

Art. 1. - Prezenta norma stabileste conditiile de avizare si functionare depozitarului activelor fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, in legislatia privind piata de capital si in legislatia aplicabila institutiilor de credit.

Art. 3. - Pentru a desfasura activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat, institutia de credit trebuie sa obtina avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare Autoritatea.

Din 23 mai 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 70/2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare

In extras

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 782 din 13 decembrie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul II se abroga.

2. La articolul VII, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. VII. - (1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu, Programul operational Transport, Programul operational Dezvoltarea capacitatii administrative, Programul operational pentru pescuit si Programul National de Dezvoltare Rurala se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene."

3. La articolul VII, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala beneficiaza de drepturile salariale aferente functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene incepand cu data de 1 ianuarie 2015."

4. Articolul X se abroga.

5. La articolul XI, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:

- La articolul 13, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:

" b1) sumele alocate de la bugetul de stat, care acopera atat cofinantarea nationala, cat si temporar contributia FEADR, pentru asigurarea tranzitiei la noua perioada de programare 2014-2020, respectiv pana la momentul decontarii cheltuielilor eligibile de catre Comisia Europeana aferente angajamentelor legale incheiate in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 1.310/2013 si ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013".

6. La articolul XI, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:

- 5. Articolul 222 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 222. - (1) MADR, prin Directia generala pescuit - Autoritate de management pentru POP, acorda un avans pentru realizarea de investitii prin POP, astfel:

a) de pana la 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile pentru solicitantii care sunt institutii publice, ale caror cereri de finantare au fost selectate potrivit legii, cu posibilitatea retragerii de catre Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit (AMPOP) a partii de avans nejustificat de beneficiarul public inainte de ultima transa de plata;

b) de pana la 40% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile pentru solicitantii privati, ale caror cereri de finantare au fost selectate, potrivit legii, intr-o singura transa si se justifica pana la ultima transa de plata;

c) de pana la 100% din valoarea totala eligibila nerambursabila a transei de plata. Acest avans se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente transei de plata. Avansul se justifica, in termen de 7 zile, de catre beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul.

(2) Plata avansului la beneficiarii privati trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

a) sa fie subordonata constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii eliberate de fondurile de garantare inregistrate in Registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Beneficiarii privati ai masurilor finantate prin POP sunt beneficiari ai garantiilor acordate de catre fondurile de garantare in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala si Programul operational pentru pescuit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 332/2013;

b) beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa avizarea favorabila de catre AMPOP a procedurii de achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia;

c) sumele reprezentand avansuri acordate si nejustificate pana la termenul prevazut la alin. (1) vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garantie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MADR, care la randul sau le va transfera in contul de venituri ale bugetului de stat;

d) este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat."

Informatii furnizate de Casa de avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 2209 ori