Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 09-15 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 09-15 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri


Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 09 - 15 iunie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 13 iunie, a Ordonantei urgente a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

In extras

Prezenta ordonanta de urgenta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului. Ea se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala.

Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor contracte:

a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare sociala, de ingrijire a copiilor si de sustinere a familiilor si a persoanelor aflate permanent sau temporar in nevoie, inclusiv cele de ingrijire pe termen lung;

b) avand ca obiect serviciile de sanatate furnizate pacientilor de catre cadrele medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea si furnizarea de medicamente si dispozitive medicale, indiferent daca acestea sunt sau nu furnizate in cadrul unor unitati medicale;

c) avand ca obiect jocurile de noroc care implica mizarea pe un pot cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou si tranzactii de tipul pariurilor;

d) referitoare la servicii financiare;

e) pentru crearea, dobandirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;

f) avand ca obiect construirea unor cladiri noi, transformarea substantiala a unor cladiri existente si inchirierea de locuinte in scopuri rezidentiale;

g) care intra sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata;

h) care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;

i) avand ca obiect furnizarea alimentelor, bauturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplaseaza frecvent si periodic la locuinta, resedinta sau locul de munca al consumatorului;

j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu exceptia art. 8 alin. (2) si a art. 19 si 22 din prezenta ordonanta de urgenta;

k) incheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;

l) incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice prin telefoane publice cu plata, pentru utilizarea acestora, sau incheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestatii, realizata simultan incheierii contractului si nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitarii consumatorului.

Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul contractelor in afara spatiilor comerciale in care plata ce trebuie efectuata de catre consumator este mai mica decat echivalentul in lei a 10 euro la cursul de zi al Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia art. 9-16 si a art. 18- 24 care se aplica si acestor contracte. In cazul contractelor de prestari servicii valoarea contractului este stabilita prin inmultirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.

Prezenta ordonanta de urgenta nu impiedica oferirea de catre profesionist a unor conditii contractuale mai avantajoase pentru consumator.

Inainte ca un contract, altul decat un contract la distanta sau un contract in afara spatiilor comerciale, sau orice oferta similara sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului urmatoarele informatii in mod vizibil, lizibil si usor de inteles, in cazul in care respectivele informatii nu reies in mod evident din context:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, avand in vedere mediul de comunicare, precum si produsele sau serviciile in cauza;

b) identitatea profesionistului, incluzand denumirea sa, adresa postala la care profesionistul este stabilit, precum si, in cazul in care exista, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de posta electronica ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu profesionistul si sa comunice cu acesta in mod eficient si, daca este cazul, adresa postala si identitatea profesionistului in numele caruia actioneaza;

c) pretul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, in cazul in care pretul nu poate fi calculat in avans in mod rezonabil data fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al pretului si, dupa caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele postale sau, in cazul in care acestea nu pot fi calculate in avans in mod rezonabil, mentionarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;

d) dupa caz, modalitatile de plata, livrare si executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile si politica profesionistului de solutionare a reclamatiilor;

e) in plus fata de o mentiune a existentei unei garantii legale de conformitate pentru produse, existenta si conditiile privind serviciile postvanzare si garantiile comerciale, dupa caz;

f) durata de valabilitate a contractului, dupa caz, sau, pentru un contract pe durata nedeterminata ori un contract care urmeaza sa fie prelungit in mod automat, conditiile de incetare a contractului si penalitatile aplicabile, daca este cazul;

g) acolo unde este cazul, functionalitatea, inclusiv aplicarea unor masuri tehnice de protectie pentru continuturile digitale;

h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevanta a continuturilor digitale cu componentele hardware si software de care profesionistul are cunostinta sau se asteapta in mod rezonabil sa aiba cunostinta;

i) despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite si a celorlalte clauze contractuale;

j) optiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal in baze de date in vederea furnizarii de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, precum si, in cazul in care acesta opteaza pentru includerea in registrul abonatilor, indicarea datelor in cauza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inainte ca un contract la distanta sau in afara spatiilor comerciale sau orice oferta similara sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului urmatoarele informatii in mod clar si inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, avand in vedere mediul de comunicare si produsele sau serviciile in cauza;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comerciala;

c) adresa postala la care profesionistul este stabilit, precum si, in cazul in care exista, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de posta electronica ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu profesionistul si sa comunice cu acesta in mod eficient si, daca este cazul, adresa postala si identitatea profesionistului in numele caruia actioneaza;

d) in cazul in care este diferita de adresa furnizata in conformitate cu lit. c), adresa postala a locului in care profesionistul isi desfasoara activitatea si, dupa caz, adresa postala a profesionistului in numele caruia actioneaza, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamatii;

e) pretul total al produselor si serviciilor cu toate taxele incluse sau, in cazul in care pretul nu poate fi calculat dinainte in mod rezonabil data fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al pretului si, dupa caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele postale sau de orice alta natura sau, in cazul in care acestea nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil, mentionarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preturilor. In cazul serviciilor de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului se vor mentiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numarului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum si a conditiilor de utilizare a acestora, daca este cazul, extraoptiunile disponibile si contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri si pentru minutele ori traficul de date suplimentar, dupa caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. In cazul unui contract pe durata nedeterminata sau al unui contract care include un abonament, pretul total va include costurile totale pe perioada de facturare. In cazul in care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, pretul total va cuprinde si costurile lunare totale. In cazul in care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul in care se calculeaza pretul;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanta in vederea incheierii contractului, atunci cand este calculat pe baza unui alt tarif decat tariful de baza;

g) modalitatile de plata, livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile si, dupa caz, procedura profesionistului de solutionare a reclamatiilor;

h) in cazul in care exista un drept de retragere, conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului respectiv, in conformitate cu art. 11 alin. (1), precum si formularul tipizat de retragere, prezentat in partea B din anexa;

i) acolo unde este cazul, informatia potrivit careia consumatorul va trebui sa suporte costul aferent returnarii produselor in caz de retragere si, pentru contractele la distanta, daca produsele, prin insasi natura lor, nu pot fi, in mod normal, returnate prin posta, costul aferent returnarii produselor;

j) in cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere dupa formularea unei cereri in conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informatia potrivit careia consumatorul este obligat sa achite profesionistului costuri rezonabile, in conformitate cu art. 14 alin. (3);

k) in cazul in care dreptul de retragere nu este prevazut in conformitate cu art. 16, informatia conform careia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, dupa caz, circumstantele in care consumatorul isi pierde dreptul de retragere;

l) o mentiune referitoare la existenta unei garantii legale privind conformitatea produselor;

m) acolo unde este cazul, existenta si conditiile de asistenta dupa vanzare acordata consumatorului, serviciile prestate dupa vanzare si garantiile comerciale;

n) existenta codurilor de conduita relevante, astfel cum sunt definite in art. 2 lit. f) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare, si modalitatea in care pot fi obtinute copii ale acestora, dupa caz;

o) durata contractului, dupa caz, sau, daca contractul este incheiat pe durata nedeterminata sau urmeaza sa fie prelungit in mod automat, conditiile de incetare a contractului, inclusiv penalitatile aplicabile, daca este cazul;

p) acolo unde este cazul, durata minima de valabilitate a obligatiilor care ii revin consumatorului conform contractului;

q) acolo unde este cazul, existenta si conditiile aferente avansurilor sau altor garantii financiare care trebuie platite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

r) acolo unde este cazul, functionalitatea, inclusiv aplicarea unor masuri tehnice de protectie pentru continutul digital;

s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevanta a continutului digital cu componentele hardware si software de care profesionistul are cunostinta sau se asteapta in mod rezonabil sa aiba cunostinta;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea si modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere si solutionare a reclamatiilor caruia i se supune profesionistul.

Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16, consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14.

(2) Fara a aduce atingere art. 10, perioada de retragere mentionata la alin. (1) expira in termen de 14 zile de la:

a) data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii;

b) ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau:

(i) in cazul in care consumatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs;

(ii) in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinata, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a primului produs;

c) in cazul contractelor pentru furnizarea de apa, gaze naturale, energie electrica, atunci cand acestea nu prevad vanzarea intr-un volum limitat sau cantitate stabilita, de energie termica sau de continuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data

incheierii contractului.

(3) Partile contractante isi indeplinesc obligatiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

In cazul in care profesionistul nu a transmis consumatorului informatiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expira la 12 luni de la sfarsitul perioadei initiale de retragere de 14 zile.

In cazul in care profesionistul a transmis consumatorului informatiile prevazute la alin. (1) din prezentul articol in termen de 12 luni de la data mentionata la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expira in 14 zile de la data la care consumatorul primeste informatiile respective.

Inainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informeaza profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. In acest scop, consumatorul poate alege una dintre urmatoarele variante:

a) de a folosi modelul de formular de retragere prevazut in partea B din anexa;

b) de a face orice alta declaratie neechivoca in care isi exprima decizia de retragere din contract.

Exercitarea dreptului de retragere pune capat obligatiilor partilor contractuale, dupa caz:

a) de a executa contractul la distanta sau contractul in afara spatiului comercial;

b) de a incheia un contract la distanta sau in afara spatiului comercial, in cazul in care consumatorul a efectuat o comanda.

Profesionistul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului in conformitate cu art. 11.

Incepand cu data de 02 iulie 2014 (statele membre adopta si publica pana la 3 iulie 2016

actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive; Statele membre aplica dispozitiile respective incepand cu 3 iulie 2016, sub rezerva intrarii in vigoare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014.), va intra in vigoare Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sanctiunile penale pentru abuzul de piata (directiva privind abuzul de piata)

In extras

Articolul 3

Utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, recomandarea sau determinarea unei alte persoane sa participe la practici de utilizare abuziva a informatiilor privilegiate

(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, recomandarea sau determinarea unei alte persoane sa participe la practici de utilizare abuziva a informatiilor privilegiate, astfel cum sunt mentionate la alineatele (2)-(8), constituie infractiuni, cel putin in cazuri grave si atunci cand actele sunt comise cu intentie.

(2) In sensul prezentei directive, utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate are loc atunci cand o persoana detine informatii privilegiate si utilizeaza aceste informatii pentru a achizitiona sau a ceda instrumente financiare la care se refera informatiile respective, in nume propriu sau in numele unui tert, direct sau indirect.

(3) Prezentul articol se aplica oricarei persoane care detine informatii privilegiate ca urmare a faptului ca persoana respectiva:

(a) este membra in organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sau ale participantului pe piata certificatelor de emisii;

(b) detine o parte din capitalul emitentului sau al participantului pe piata certificatelor de emisii;

(c) are acces la informatii prin natura postului ocupat, a profesiei sau a sarcinilor profesionale; sau

(d) este implicata in activitati infractionale.

Prezentul articol se aplica, de asemenea, oricarei persoane care a obtinut informatii privilegiate in alte imprejurari decat cele mentionate la primul paragraf, in cazul in care persoana respectiva stie ca sunt informatii privilegiate.

(4) Utilizarea informatiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un instrument financiar la care se refera informatiile, in cazul in care acel ordin a fost emis inainte ca persoana in cauza sa cunoasca informatiile privilegiate, se considera de asemenea ca fiind utilizare abuziva a informatiilor privilegiate.

(5) In cazul licitatiilor pentru certificate de emisii sau alte produse licitate pe baza acestora care sunt organizate in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, utilizarea informatiilor privilegiate mentionata la alineatul (4) din prezentul articol cuprinde si prezentarea, modificarea sau retragerea unei oferte de catre o persoana in nume propriu sau in numele unui tert.

(6) In sensul prezentei directive, actiunea de a recomanda sau a determina o alta persoana sa se implice in utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate are loc in cazul in care persoana detine informatii privilegiate si:

(a) pe baza informatiilor respective, recomanda unei alte persoane sa achizitioneze sau sa cedeze instrumentele financiare la care se refera informatiile sau determina persoana respectiva sa realizeze o astfel de achizitie sau cedare; sau

(b) pe baza informatiilor respective, recomanda unei alte persoane sa anuleze sau sa modifice un ordin privind un instrument financiar la care se refera informatiile respective sau determina persoana respectiva sa realizeze anularea sau modificarea respectiva.

(7) Utilizarea recomandarilor sau a stimulentelor prevazute la alineatul (6) devine utilizare abuziva a informatiilor privilegiate in cazul in care persoana care utilizeaza recomandarea sau stimulentul stie ca se bazeaza pe informatii privilegiate.

(8) In sensul prezentului articol, pentru simplul fapt ca o persoana detine sau a detinut informatii privilegiate nu se considera ca persoana respectiva a utilizat informatiile respective si ca ar fi implicata astfel in utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate printr-un act de achizitionare sau cedare, atunci cand comportamentul sau este calificat drept comportament legitim in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

Articolul 4

Divulgarea ilegala a informatiilor privilegiate:

(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca divulgarea ilegala a informatiilor privilegiate mentionata la alineatele (2)-(5) constituie o infractiune cel putin in cazurile grave si daca s-a comis cu intentie.

(2) In sensul prezentei directive, divulgarea ilegala a informatiilor privilegiate are loc in cazul in care o persoana detine informatii privilegiate si divulga informatiile respective unei alte persoane, cu exceptia cazului in care divulgarea se face prin exercitarea normala a postului ocupat, profesiei sau sarcinilor profesionale, inclusiv in cazul in care divulgarea este calificata drept sondare a pietei, efectuata in conformitate cu articolul 11 alineatele (1)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.

(3) Prezentul articol se aplica oricarei persoane in situatiile sau circumstantele mentionate la articolul 3 alineatul (3).

(4) In sensul prezentei directive, dezvaluirea recomandarilor sau a mijloacelor de convingere prevazute la articolul 3 alineatul (6) devine divulgare ilegala a informatiilor privilegiate in temeiul prezentului articol in cazul in care persoana care dezvaluie recomandarea sau modul de determinare stie ca acestea se bazeaza pe informatii privilegiate.

(5) Prezentul articol se aplica in conformitate cu necesitatea protejarii libertatii presei si a libertatii de exprimare.

Articolul 5

Manipularea pietei:

(1) Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca manipularea pietei, astfel cum este mentionata la alineatul (2), constituie o infractiune cel putin in cazurile grave si atunci cand actele sunt comise cu intentie.

(2) In sensul prezentei directive, manipularea pietei reprezinta urmatoarele tipuri de activitati:

(a) efectuarea unei tranzactii, emiterea unui ordin de tranzactionare sau orice alt comportament care:

(i) furnizeaza indicatii false sau inselatoare cu privire la oferta, cererea sau pretul unui instrument financiar sau al unui contract spot pe marfuri conex; sau

(ii) fixeaza pretul unuia sau mai multor instrumente financiare sau al unui contract spot pe marfuri conex la un nivel anormal sau artificial; cu exceptia cazului in care motivele pentru care persoana care a participat la tranzactii sau a emis ordinele de tranzactionare a actionat astfel sunt legitime si respectivele tranzactii sau ordine de tranzactionare sunt in conformitate cu practicile de piata acceptate la locul de tranzactionare in cauza;

(b) efectuarea unei tranzactii, emiterea unui ordin sau orice alta activitate sau comportament care influenteaza pretul unuia sau mai multor instrumente financiare sau al unui contract spot pe marfuri conex, activitate care recurge la procedee fictive sau orice alta forma de inselatorie sau artificiu;

(c) difuzarea de informatii prin intermediul mass-mediei, inclusiv pe internet sau prin orice alte mijloace, care ofera semnale false sau inselatoare referitoare la furnizarea, cererea sau pretul unui instrument financiar, al unui contract spot pe marfuri conex sau care fixeaza pretul unuia sau mai multor instrumente financiare sau al unui contract spot pe marfuri conex la un nivel anormal sau artificial, atunci cand persoanele care au realizat difuzarea obtin, pentru sine sau pentru alta persoana, foloase sau beneficii ca urmare a difuzarii informatiilor in cauza; sau

(d) transmiterea de informatii false sau inselatoare, furnizarea de date de intrare false sau inselatoare sau orice alt comportament care manipuleaza calcularea unui indice de referinta.

Din 10 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordinul MADR nr. 855/2014 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agromediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013, precum si pentru nerespectarea ecoconditionalitatii in cadrul masurilor 211, 212, 214 si schemelor de sprijin pe suprafata aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2014

In extras

Art. 1. - Pentru cererile de plata depuse de fermieri incepand cu anul 2014 aferente masurilor 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agromediu" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, precum si pentru ecoconditionalitate aplicabila masurilor 211, 212, 214 si schemelor de sprijin pe suprafata (schema de plata unica pe suprafata - SAPS, ajutoare nationale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate in teren arabil, in pentru fibra, canepa pentru fibra, hamei, tutun, sfecla de zahar, schema de plata separata pentru zahar, precum si schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decat zona montana) se aproba sistemele de sanctiuni specifice, dupa cum urmeaza:

1. Sistemul de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata" si 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana", prevazut in anexa nr. 1;

2. Sistemul de sanctiuni pentru masura 214 "Plati de agromediu", prevazut in anexa nr. 2.

3. Sistemul de sanctiuni pentru ecoconditionalitate aplicabil masurilor 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agromediu", precum si schemelor de sprijin pe suprafata (schema de plata unica pe suprafata - SAPS, ajutoare nationale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate in teren arabil, in pentru fibra, canepa pentru fibra, hamei, tutun, sfecla de zahar, schema de plata separata pentru zahar, precum si schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decat zona montana), prevazut in anexa nr. 3.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Din 17 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In extras

Art. I. - Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:

a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice;

b) unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n);

c) institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si b)."

2. La articolul I punctul 12, la alineatul (1) al articolului 11, dupa litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) si n), cu urmatorul cuprins:

" l) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului si Sportului direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);

m) activitati ale bazelor sportive - diviziunea 9311;

n) activitati ale cluburilor sportive - diviziunea 9312."

Art. II. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Stratula Mocanu si Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 2523 ori