Cumpărăturile în numerar la cash and carry plafonate la 2.000 de lei/zi: ”Micii comercianți sunt primii care fac evaziune. Cel care vinde pe caiet nu fiscalizează nimic”

Joi, 28 Septembrie 2023, ora 06:06
0 citiri
Cumpărăturile în numerar la cash and carry plafonate la 2.000 de lei/zi: ”Micii comercianți sunt primii care fac evaziune. Cel care vinde pe caiet nu fiscalizează nimic”
Plafoanele pe care trebuie să le respecte firmele atunci când fac sau acceptă plăți în numerar se vor micșora cu 80%. Foto: Pixabay.com / CC0 Creative Commons

Plafoanele pe care trebuie să le respecte firmele atunci când fac sau acceptă plăți în numerar se vor micșora cu 80%, potrivit proiectului pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

De la plafoane de 5.000 de lei, respectiv 10.000 de lei, în cazul magazinelor de tip cash and carry, în momentul promulgării legii, plafoanele vor coborî la 1.000 de lei/persoană, respectiv un total de 2.000 de lei/persoană încasate de magazinele cash and carry. Legea modifică și plafonul de casă peste care comercianții au obligația să depună numerarul încasat la bancă în decurs de 2 zile și impune noi plafoane pentru plăți cash la dividende, cesiuni creanțe, împrumuturi, precum și plăți fragmentate. Atât guvernanții, cât și economiștii consultați au justificat măsurile prin reducerea drastică a micii evaziuni fiscale comise de comercianți, cu scopul de a reduce economia subterană estimată la 30% din PIB.

Astfel, Ministerul de Finanțe a invocat ultimul proces de evaluare MONEYVAL, care a arătat că economia României este una bazată pe numerar, iar dimensiunea economiei subterane este de aproximativ 30% din PIB, utilizarea numerarului fiind principala metodă de spălare a banilor, la nivel național.

Măsura nu este estimată a avea efecte vizibile în zonele urbane, dar este gândită să limiteze evaziunea fiscală din mediul rural, unde procesul de digitalizare este încă unul deosebit de scăzut.

Limitarea generală a plăților cash pentru persoane juridice

În primul rând, este important să menționăm că modificarea Legii 70/2015 cu ordonanțele aferente prin ultimul proiect legislativ aflat în dezbatere în Parlament vizează limitări în operațiunile de încasări și plăți efectuate de următoarele categorii: persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

Plafoanele plăților în numerar nu vizează persoane fizice, ci persoane juridice care fac aprovizionări în scop comercial.

În al doilea rând, magazinele de tipul cash and carry, sunt definite legal astfel: formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate conform legii şi persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat de preţ tip engros/en detail (exemplu: Selgros, Metro).

Proiectul modifică regulile ce trebuie respectate de societăți comerciale și alte persoane juridice atunci când fac diferite tranzacții, regula vizând încasările și plățile care pot fi făcute de firme și persoane doar prin instrumente de plată care nu implică numerar. Deși legea menționează excepții, limitele în care trebuie să se încadreze plățile și încasările în numerar sunt mult scăzute.

La 15 zile de la publicarea Legii privind modificările fiscal bugetare în Monitorul Oficial, se vor putea efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:

încasări în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană din categoriile vizate (de la plafonul actual de 5.000 de lei);încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele juridice menționate în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană din categoriile vizate (de la plafonul actual de 10.000 de lei);plăți către persoanele prevăzute în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 de lei/zi (plafoanele sunt 5.000 de lei/ persoană, respectiv 10.000 de lei/ zi în prezent);plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei, de la un plafon actual de 10.000 de lei;plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare, de la un plafon prezent de 5.000 de lei.

Plățile fragmentate lasă puțin loc de excepții

Totodată, vor fi interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv, de 2.000 lei către magazinele de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

Persoanele prevăzute pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Plafonul pentru numerar în casă

Proiectul introduce un nou articol în Legea 70/2015, potrivit căruia sumele în numerar aflate în casieria firmelor nu vor putea depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 de lei.

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice menționate mai sus nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

Prin excepție, se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

Economiștii explică măsurile prin încercarea de combatere a evaziunii fiscale

Economistul Adrian Bența a explicat decizia guvernanților de a include aceste plafoane în Legea privind măsurile fiscal-bugetare prin nevoia de de combatere a evaziunii fiscale care se baza pe plățile în numerar. ”O sumă de 1.000 și 2.000 de lei este rezonabilă în sensul ăsta”, explică economistul. Comercianții vor trebui să utilizeze sisteme bancare pentru aprovizionare, iar în acest context, cel care va combate evaziunea va fi chiar magazinul cash and carry. Atunci banii vor trece prin bancă, vor trebui justificați, iar dacă vei fi deschis să justifici acei bani înseamnă că vrei să ai și venituri albe”.

Bența a dat exemplul altor stat care au redus substanțial tranzacțiile comerciale cu numerar, ducând la reducerea evaziunii fiscale.

Totodată, economistul susține că soldul de casă este, pentru micile buticuri, destul de mare, de 50.000 de lei, în marje foarte civilizate. ”Micii comercianți sunt primii care fac evaziune. Nu la scară mare, dar la scară mică. Cel care vinde pe caiet nu fiscalizează nimic. Nu înseamnă nici că își dorește să fie evazionist, ci nu are posibilitatea să facă altfel într-un context în care nu există putere de cumpărare”, explică economistul.

Oamenii trebuie să-și poată permite să achiziționeze produse alimentare la prețuri rezonabile dar, după cum a explicat Adrian Bența, ”și oamenii de la sat au nevoie să meargă la școală, să aibă străzi asfaltate, să beneficieze de servicii de sănătate”, toate finanțate din bugetul de stat alimentat de taxe și impozite.

Alte plafoane: limite pentru plăți la dividende, cesiuni creanțe, împrumuturi în numerar

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice prevăzute și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se vor limita în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Vor fi interzise și încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul prevăzut, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividente respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut.

Prevederile nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condițiile în care între persoanele juridice prevăzute și persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice prevăzute și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/ administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

În cazul persoanelor juridice vizate, pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate și/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 1.000 lei, respectiv 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 1.000 lei, respectiv 2.000 lei în numerar, sumele care depășesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice și, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 5.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025, iar sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

...citeste mai departe despre "Cumpărăturile în numerar la cash and carry plafonate la 2.000 de lei/zi: ”Micii comercianți sunt primii care fac evaziune. Cel care vinde pe caiet nu fiscalizează nimic”" pe Ziare.com

#numerar, #evaziune fiscala, #plata online card, #evaziune fiscala Romania, #economie subterana Romania, #selgros, #Metro Cash Carry , #Stiri Taxe si impozite