Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Se schimb? din nou Codul fiscal

Se schimb? din nou Codul fiscal

Ca?tigurile din tranzac?iile pe burs? nu se vor impozita in 2009. Deducerile pentru pensii facultative cresc cu 50 de euro. Nu se mai pot inmatricula ma?ini noi din UE f?r? dovada pl??ii TVA.

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

Ministerul Finan?elor vrea s? mo­difice

Codul fiscal, principalele schimb?ri fiind neimpozitarea ca?tigului persoanelor

fizice din tranzac?iile cu ac?iuni ?i majorarea pragului de de­du­cere pentru

pensiile ?i asigur?rile de s?­n?tate facultative.

 

Varujan Vos­ga­nian, ministrul Finan?elor,

anun?a, pe 24 septembrie, c? anul viitor ca?tigu­ri­le realizate din

investi?iile bursiere nu vor fi impozitate, promisiune care se re­g?se?te

intr-un proiect de modificare a Codului fiscal, publicat, vineri, de Finan?e.

Potrivit actului, de la 1 ianuarie ca?­ti­gurile de pe pia?a de capital ar urma

s? fie exceptate de la plata impozitului de 16%, chestiune valabil? atat pentru

persoanele fizice romane, cat ?i str?ine.

 

Scutirea la plata impozitului ar avea anul

viitor un impact asupra bu­getului general de 68 de milioane de lei.

 

Totodat?, investitorii au posibilitatea s?

reporteze in 2010 pierderile consemnate in 2009, cu scopul reducerii va­lorii

impozitului pe profit. Repor­ta­rea pierderilor se va aplica incepand din acest

an, pierderile din 2008 fiind re­portate pentru 2009, iar cele din 2009 pentru

2010.

 

M?surile au ca obiectiv sprijinirea pie?ei

de capital, prin incurajarea investitorilor romani ?i str?ini s? participe la

tranzac?iile de la Bursa de Valori Bucure?ti intr-o pe­ri­oad? in care evolu?ia

acesteia este afec­tat? de criza financiar? de pe pie­?ele interna?ionale. In

prezent, ca?tigul net realizat de per­soanele fizice din transferul

ti­tlu­ri­lor de valoare se impoziteaz? diferen­?iat cu cote de 1%, respectiv

16%, in func?ie de perioada de de?inere a acestora, peste 365 de zile ?i sub

365 de zile.

 

Pe de alt? parte, in situa?ia

inregis­tr?rii pierderilor din tranzac?ii, acestea se compenseaz? la sfar?itul

anului fiscal cu ca?tigurile realizate de aceea?i na­tur?. Dac? in urma acestei

compen­s?ri rezult? o pierdere anual?, aceasta nu se reporteaz?. O alt?

modificare important? este cre?terea pragului de deducere a contribu?iilor la

fondurile private de pensii ?i s?n?tate.

 

Potrivit proiectului, cheltuielile

efectuate, in numele unui an­ga­jat, la schemele de pensii pentru Pi­lo­nul 3

de pensii private facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in

lei a 250 euro intr-un an fiscal, sunt deductibile pentru fiecare par­ticipant.

La fel ?i cheltuielile cu pri­mele de asigurare voluntar? de s?­n?­ta­te. In

prezent, deducerile pentru cele dou? tipuri de contribu?ii sunt de 200 de euro.

 

Ministerul mai propune modifica­rea

prevederilor Codului fiscal, astfel in­cat persoanele fizice s? nu poat?

in­ma­tricula ma?ini noi din UE f?r? dovada pl??ii TVA. Ministerul Internelor

va so­licita la inmatricularea unui autovehicul nou dovada pl??ii TVA. „Aceast?

m?sur? este de natur? s? conduc? la eliminarea posibilit??ii persoanelor

fi­zi­ce s? evite plata TVA pentru achi­zi­?iile intracomunitare de mijloace de

trans­port noi”, arat? nota de fundamentare a proiectului.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 1950 ori