Intreprinderile legate - un nou "motiv" de restituire a fondurilor europene (partea a II-a)

Vineri, 27 Ianuarie 2017, ora 10:15
20092 citiri
Intreprinderile legate - un nou "motiv" de restituire a fondurilor europene (partea a II-a)
Oana Stratula, Partner Stratula Mocanu & Asociatii

In prima parte a articolului am explicat care sunt cele trei tipuri de intreprinderi - autonome, partenere sau legate - definite de Legea 346/2004 si cum se face corecta incadrare a unei intreprinderi in categoria IMM-urilor.

Daca aplicarea textelor de lege referitoare la intreprinderile autonome si cele partenere nu a pus mari probleme in practica, dispozitiile legale referitoare la "intreprinderi legate" au generat nesfarsite dezbateri, cele mai multe finalizate, din pacate pentru beneficiarii fondurilor europene, cu rezilierea contractelor de finantare, pe motiv ca nu a fost respectat criteriul incadrarii in categoria IMM-urilor.

In cele ce urmeaza, vom trece in revista principalele greseli in interpretarea si aplicarea prevederilor legale referitoare la IMM-uri (inclusiv in ceea ce priveste notiunea de "intreprinderi legate"), facute de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene.

* Greseala potrivit careia pe parcursul derularii contractului de finantare beneficiarii cofinantarii din FEADR ar avea obligatia mentinerii statutului existent la data depunerii cererii de finantare

O situatie des intalnita in practica a fost aceea ca, pe parcursul perioadei de finantare, beneficiarii si-au schimbat statutul din microintreprindere in intreprindere mica sau chiar mijlocie, fie ca urmare a stabilirii unei legaturi de tip "afiliat" sau "legat" cu o alta intreprindere, fie ca urmare a dezvoltarii activitatii, cu consecinta depasirii pragurilor valorice stabilite de Legea 346/2004 pentru microintreprinderi.

In multe situatii, autoritatile au considerat ca aceasta reprezinta o neregula, constand in nerespectarea criteriului de eligibilitate privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, si aceasta cu toate ca sprijinul financiar nerambursabil a fost acordat tocmai in scopul de a ajuta la dezvoltarea activitatii beneficiarilor si nu de a actiona ca o piedica in calea acesteia.

In realitate, trecerea intr-o categorie superioara de intreprindere este permisa de lege, iar cheltuielile pentru finantare raman eligibile pe toata perioada derularii proiectului si in perioada de monitorizare (a se vedea in acest sens, dispozitiile art. 8 alin. 3 din HG 224/2008).

* Greseala potrivit careia daca un beneficiar este legat de o alta intreprindere, in mod automat si-a pierdut statutul de microintreprindere

In multe situatii, datorita unor interpretari diferite ale notiunii de "intreprinderi legate", in formularul atasat cererii de finantare, denumit "Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM", solicitantii au bifat ca sunt intreprindere "autonoma".

Ulterior, cu ocazia unor controale din partea autoritatilor, acestea au ajuns la concluzia ca, in realitate, beneficiarii erau "legati" de alte intreprinderi si ca, in consecinta, nu mai indeplinesc statutul de microintreprindere (in cazul masurilor care vizau aceasta categorie de IMM-uri).

Aceasta reprezinta o aplicare gresita a legii, in conditiile in care verificarea existentei legaturilor dintre intreprinderi, in vederea incadrarii acestora in una din cele trei categorii - autonome, partenere sau legate - se face pentru a stabili in ce masura o anumita intreprindere are statut de microintreprindere, indiferent daca este autonoma, partenera sau legata de alta intreprindere.

Altfel spus, o intreprindere isi poate pastra statutul de microintreprindere chiar daca este legata de o alta intreprindere sau chiar de zece alte intreprinderi, atat timp cat datele cumulate ale intreprinderilor nu depasesc pragurile valorice stabilite de art. 3 si 4 din Legea 346/2004.

* Greseala potrivit careia daca doua intreprinderi au acelasi administrator, acestea sunt intreprinderi legate

Probabil ca aceasta este una dintre cele mai des intalnite greseli facute de autoritati in aplicarea prevederilor legale referitoare la intreprinderile legate, motiv pentru care vom face cateva clarificari privind cazurile in care legea stabileste ca o intreprindere este "afiliata" / "legata" de o alta intreprindere.

Astfel, pentru ca doua intreprinderi sa fie considerate "legate", in sensul art. 3 alin. 3 din Recomandarea CE 361/2003, asa cum a fost acesta transpus in legislatia nationala prin art. 44 din Legea 346/2004, este necesar ca intre acestea sa existe oricare dintre urmatoarele relatii:

a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor altei intreprinderi - cu alte cuvinte, prima ipoteza in care doua intreprinderi sunt legate este cea in care una dintre intreprinderi este asociat/actionar majoritar al celeilalte.

Subliniem faptul ca, prin "intreprindere", in sensul Legii 346/2006, nu se intelege persoana fizica, titulara a intreprinderii, ci orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati economice.

Prin urmare, ceea ce conteaza in identificarea a doua intreprinderi ca fiind legate este ca una sa fie asociat/actionar majoritar al celeilalte, iar nu sa aiba un asociat/actionar majoritar comun.

b) O intreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organului de administratie, de conducere sau de supraveghere al altei intreprinderi - din nou, relatia avuta in vedere de lege se refera la intreprindere si nu la persoana fizica si vizeaza dreptul de a numi sau de a revoca organele executive ale unei intreprinderi, de catre o alta intreprindere.

c) O intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia - desi, aparent, aceasta ipoteza este clara si presupune, in mod necesar, existenta unei clauze contractuale prin care o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi, in practica s-a retinut, in mod nelegal, ca orice administrator al unei intreprinderi exercita o influenta dominanta asupra acesteia, prin simpla indeplinire a atributiilor conferite de Legea 31/1990;

d) O intreprindere, care este actionar sau asociat al altei interprinderi, controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai intreprinderii in cauza, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intreprinderii in cauza - ipoteza este similara cu cea de la litera a) de mai sus, cu diferenta ca, in acest caz, una dintre intreprinderi este asociat al celeilalte, fara a avea insa majoritatea actiunilor/partilor sociale, astfel ca, in aceasta ipoteza, controlul se realizeaza in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati.

e) In fine, ultima ipoteza avuta in vedere de cel de-al patrulea paragraf al art. 3 alin. 3 din Recomandarea CE 361/2003 (corespunzator celui de-al patrulea paragraf al art. 44 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii) se refera la "intreprinderile intre care exista oricare dintre aceste relatii (n.n. literele a-d de mai sus) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza in mod concertat sunt, de asemenea, considerate intreprinderi afiliate daca isi desfasoara activitatile sau o parte din activitati pe aceeasi piata relevanta sau pe piete adiacente".

Aceasta ipoteza vizeaza, intr-adevar, persoana fizica sau persoanele fizice prin intermediul carora se pot stabili relatiile de la lit. a-d ale art. 44 din Legea 346/2004, insa aplicarea acestui text de lege presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: sa existe legaturile respective, sa existe dovezi ca persoanele fizice actioneaza in mod concertat (ceea ce presupune existenta si dovedirea unei intentii) iar intreprinderile sa activeze pe aceeasi piata relevanta sau pe piete adiacente.

De altfel, paragraful patru al art. 3 alin. 3 din Recomandarea CE 361/2003 a facut obiectul interpretarii, care este obligatorie pentru statele membre UE, de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in Hotararea HaTeFo.

In concret, in litigiul care a generat decizia de trimitere, cele doua societati, HaTeFo si X, au fost considerate ca fiind legate/afiliate nu pentru ca aveau asociati si administratori comuni, ci pentru ca intre acestea existau o serie de legaturi juridice si comerciale atat de stranse, incat era evident ca HaTeFo nu este o intreprindere independenta, in conditiile in care toate comenzile HaTeFo au fost aduse de societatea X, un reprezentant al X asigura conducerea tehnica a HaTeFO, aceasta din urma utilizand, pentru necesitatile activitatii sale, unul dintre conturile bancare ale X.

Prin urmare, din Decizia Curtii reiese ca unele intreprinderi pot fi considerate "afiliate", atunci cand rezulta din analiza raporturilor atat juridice, cat si economice stabilite intre intreprinderi ca ele constituie, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza in mod concertat, o entitate economica unica.

* Greseala potrivit careia daca doua intreprinderi au acelasi obiect de activitate, conform clasificarii CAEN, acestea activeaza pe aceeasi piata relevanta

Aceasta trecere in revista a principalelor greseli in aplicarea prevederilor legale referitoare la "intreprinderi legate" nu putea sa omita una din erorile cele mai flagrante intalnite in practica fondurilor europene: semnul egalitatii intre obiectul principal de activitate al beneficiarului si piata relevanta pe care acesta isi desfasoara activitatea.

Desigur ca identificarea corecta a "pietei relevante" poate fi un subiect in sine pentru un articol de specialitate, insa pentru scopul prezentei analize ne vom limita la a arata ca atat notiunea de piata relevanta, cat si cea de piata adiacenta sunt definite de legislatia comunitara, tocmai pentru a nu permite autoritatilor nationale sa faca propriile interpretari subiective.

Astfel, in considerentul 12 al Recomandarii CE 2003/361/CE privind IMM-urile se arata urmatoarele:

"Pentru a se asigura ca vor beneficia de avantajele care rezulta pentru IMM-uri din diferitele reglementari sau masuri adoptate in favoarea lor numai acele intreprinderi care intr-adevar au nevoie de acestea, trebuie sa se tina seama de asemenea, daca este cazul, de relatiile care exista intre intreprinderi prin intermediul persoanelor fizice. Pentru limitarea la strictul necesar a examinarii acestor situatii, trebuie sa se restranga luarea in considerare a acestor relatii la societatile care desfasoara activitati pe aceeasi piata relevanta sau pe piete adiacente - facandu-se referire, acolo unde este cazul, la definitia data de Comisie pietei relevante care a facut obiectul Comunicarii Comisiei privind definirea pietei relevante in sensul dreptului comunitar al concurentei".

Or, potrivit Comunicarii Comisiei privind definirea pietei relevante in sensul dreptului comunitar al concurentei nr. 97/C 372/03, piata relevanta in cadrul careia trebuie evaluata o anumita problema de concurenta se determina prin combinarea pietei produsului si a pietei geografice, si nu prin analiza simplista a obiectului de activitate al intreprinderilor, asa cum, din pacate, au procedat in numeroase cazuri autoritatile cu atributii in gestionarea fondurilor europene.

De asemenea, potrivit Recomandarii CE 2003/361/CE privind IMM-urile, se considera piata adiacenta, piata unui produs sau a unui serviciu care se situeaza direct in amonte sau in aval de piata in cauza.

Asa fiind, avand in vedere definitiile de mai sus, pentru ca autoritatile sa ajunga la concluzia ca doi beneficiari functioneaza pe aceeasi piata relevanta a produsului sau pe piete adiacente, trebuie sa faca o analiza a pietei produselor, combinata cu piata geografica, si sa constate ca, pe piata geografica relevanta, produsele unui beneficiar sunt interschimbabile sau substituibile cu cele ale celuilalt beneficiar, datorita caracteristicilor, preturilor si utilizarii careia acestea ii sunt destinate.

Fata de cele ce preced rezulta ca intelegerea si interpretarea corecta a diverselor situatii care pot fi considerate cazuri de "intreprinderi legate" reprezinta activitati ce ar trebui efectuate prin cercetarea temeinica a notiunilor juridice incidente precum si a actelor si a faptelor juridice care pot sau nu conduce la astfel de concluzii, in scopul evitarii abuzurilor.

Analiza semnata de Oana Stratula, Avocat Partener in cadrul Societatii Civile de Avocati Stratula, Mocanu & Asociatii

Cele mai mari polițe încasate pentru pagubele de pe urma furtunilor de anul trecut. La ce sume pot ajunge asigurările facultative, potrivit UNSAR
Cele mai mari polițe încasate pentru pagubele de pe urma furtunilor de anul trecut. La ce sume pot ajunge asigurările facultative, potrivit UNSAR
Cea mai mare despăgubire plătită de o companie membră a UNSAR în baza unei asigurări facultative de locuinţă pentru acoperirea pagubelor generate de o furtună produsă anul trecut a...
Record istoric al datoriei publice și importurilor. La ce valoare a ajuns deficitul balanței de plăți din România
Record istoric al datoriei publice și importurilor. La ce valoare a ajuns deficitul balanței de plăți din România
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în perioada ianuarie - aprilie 2024, un deficit de 6,576 miliarde de euro, cu 26,68% mai mare comparativ cu cel de 5,191 miliarde de euro în...
#intreprinderi legate IMM, #fonduri europene imm, #legislatie fonduri IMM , #Lege IMM

Curs valutar

1 EUR = 4.9771 RON

-0.0001

1 USD = 4.6576 RON

0.0516
  1. Noul model Renault inspirat de un avion poate fi cumpărat și în România. Cu ce dotări vine și la ce preț
  2. Vila în paragină, a controversatului om de afaceri Mihail Vlasov, cumpărată de către un miliardar. Fostul proprietar vrea să plece din țară, deși este condamnat în mai multe dosare
  3. Start-Up Nation 2024, aspru criticat. Verdictul specialiștilor: „Un măr otrăvit”. Marile „hibe” ale programului de sprijin pentru noii afaceriști
  4. Programul prin care Guvernul vrea să ofere românilor 50.000 de euro, contestat de "Leii" Dragoș Anastasiu și Cristina Bâtlan: "E nevoie de un juriu"
  5. După alegerile europarlamentare, Comisia urmează să dea verdictul. Decizia care ar putea afecta profund relațiile cu China, așteptată săptămâna aceasta
  6. Procesele „dieselgate” din Marea Britanie au prăbușit acțiunile mai multor producători auto europeni. Ce mărci văzut cele mai mari scăderi
  7. Premierul Marcel Ciolacu pregătește 50.000 de euro pentru o categorie de români: „Urmărește crearea unei noi clase de asistați sociali". Critici dure din partea unui cunoscut antreprenor
  8. Românii au cumpărat substanțial mai multe mașini electrice în 2024. Ce mărci se vând cel mai bine în țară
  9. Producătorii auto, taxați după scandalul falsificării testelor de calitate. Pierderi masive pentru mai mulți producători de vehicule
  10. Ce planuri are o multinațională farmaceutică în România. Țara noastră este printre cele mai importante piețe pentru companie