Cele mai importante legi cu impact financiar care setează tonul pentru viitorul economic al României

Miercuri, 03 Ianuarie 2024, ora 03:25
0 citiri
Cele mai importante legi cu impact financiar care setează tonul pentru viitorul economic al României
De la începutul anului 2023 și până la jumătatea lunii decembrie, în total în Parlament au fost promulgate 404 acte normative. FOTO / Hepta

Anul 2023 a marcat o perioadă de transformări legislative cu un impact puternic pe termen mediu și lung în sectorul fiscal românesc.

Ziare.com a realizat o sinteză a celor mai importante legi și ordonanțe de guvern care vizează aspecte cruciale ale fiscalității din țara noastră, subliniind modificări precum ajustări ale TVA pentru diverse categorii de bunuri și servicii, și creșterea impozitului pe dividende. În plus, guvernul a introdus facilități fiscale pentru tichete cadou, a majorat valoarea tichetelor de masă și culturale și a adoptat măsuri pentru susținerea nomazilor digitali. De remarcat sunt și evoluțiile privind salariul minim brut și o serie de măsuri orientate către combaterea evaziunii fiscale și impunerea unor taxe mai mari pentru corporații și persoane fizice cu averi mari. De asemenea, sectorul jocurilor de noroc a suferit modificări legislative, iar RO e-Factura a devenit o obligativitate începând din 2024. Legea 296/2023 se distinge ca fiind cel mai complex și controversat pachet de măsuri fiscale promulgat în acest an, având un impact profund asupra structurii fiscale și economice a României, cu efecte încă greu de măsurat în peisajul economic al anului 2024.

2023, anul noutăților legislative în materie de beneficii salariale

Anul a debutat cu intrarea în vigoare a mai multor modificări de natură fiscală, în ceea ce privește baza salarială pentru calculul impozitului de venit, reglementarea salariului minim obligatoriu pentru domeniul construcțiilor în cuantum de 4000 de lei, prima modificare a plafonului pentru microîntreprinderi, modificarea TVA pentru mai multe categorii de bunuri și servicii, creșterea impozitului pe dividende doar ca să numărăm câteva.

Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent

Începând din februarie, guvernul a emis o serie de Ordonanțe de Guvern, ordine de ministru, dar și legi organice care modificărilor legislative privind anumite beneficii salariale ale angajaților în sistemul de stat și nu numai:

Amnistia fiscală pentru tichete cadou, majorarea tichetelor de masa și a tichetelor culturale

Legea nr. 43/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 pe 24 februarie 2023, prevede anularea anumitor obligații fiscale, stabilite de organele fiscale din veniturile reîncadrate ca salarii pentru tichete cadou primite de persoane fizice de la non-angajatori până la sfârșitul lui 2020 și neachitate până la 27 februarie 2023. Anularea se va efectua automat sau la cererea contribuabilului.

De asemenea, organul fiscal nu va mai reclasifica astfel de venituri retroactiv și va restitui obligațiile fiscale stinse până la sfârșitul lui 2020, la cererea contribuabilului. Procedura de aplicare și de restituire a sumelor va fi stabilită printr-un ordin ANAF emis în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Legea a fost urmată de Ordinul nr. 906/2023, publicat pe 28 Iunie 2023, care stabilește procedurile pentru anularea obligațiilor fiscale conform Legii nr. 43/2023. Acesta detaliază procesul de anulare a datoriilor fiscale principale și accesorii stabilite până la 31 decembrie 2020, legate de reîncadrarea veniturilor din tichete cadou ca venituri din salarii. Ordinul include proceduri pentru întocmirea și transmiterea listei obligațiilor fiscale anulabile, modalitățile de anulare și restituire, precum și formularele necesare pentru cererea de anulare sau respingerea acesteia.

OUG nr. 69/2023 din 27 iulie a decretat majorarea valorii nominale a unui tichet de masă. Începând cu 1 august 2023, valoarea unui tichet de masă poate fi de maxim 35 de lei iar, începând cu 1 ianuarie 2024 se va majora la 40 de lei și se va menține la acest nivel până în septembrie 2024.

Totodată, din 1 octombrie 2023, valoarea tichetelor culturale pentru salariați a fost majorată. Limita maximă lunară se ridică în prezent de la 200 de lei la 210 lei, iar pentru evenimente individuale, de la 400 de lei la 420 de lei. Această ajustare, valabilă pentru a doua jumătate a anului 2023 și primele două luni din 2024, a fost stabilită prin Ordinul MFP 2.540/3.452, publicat în Monitorul Oficial nr. 899 pe 5 octombrie 2023.

Diurne mai mari și reguli noi pentru nomazii digitali

Legea nr. 69/2023, publicată în Monitorul Oficial la 30 martie 2023, aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Aceasta stipulează că nomazii digitali vor fi scutiți de impozitul pe venit și de contribuțiile la pensii și sănătate în România, dacă șederea lor nu depășește 183 de zile într-un interval de 12 luni consecutive, încheiat în anul calendaristic respectiv.

În același sens, la nivelul Uniunii Europene, s-a implementat anul acesta un acord pentru telemunca transfrontalieră începând cu 1 iulie 2023, conform articolului 16 (1) al Regulamentului (CE) nr. 883/2004. Acordul permite angajaților să rămână asigurați în sistemul de securitate socială al țării angajatorului, dacă munca la distanță se desfășoară în țara de reședință pentru mai puțin de 50% din timpul total de lucru.

În ceea ce privește alte beneficii acordate angajaților, conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1235/2023, pe 29 martie 2023, a fost majorată indemnizația de delegare/detașare în România. Începând cu 1 aprilie 2023, valoarea indemnizației a crescut la 57,5 lei pe zi, de la 50 de lei anterior, și este acum neimpozabilă, nefiind inclusă în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Limita maximă pentru această indemnizație este echivalentul a trei salarii de bază aferente locului de muncă.

Totodată, începând din 16 noiembrie 2023, lista persoanelor eligibile pentru concediul de risc maternal s-a extins pentru a include și persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate printr-un contract de asigurare. Calculul indemnizației de asigurări sociale se va baza pe media veniturilor lunare asigurate în contract. Modificarea a fost stabilită prin Legea nr. 342/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1029 la 13 noiembrie 2023, care completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005.

Noutăți pentru drepturile salariaților au venit și din Uniunea Europeană anul acesta, Directiva (UE) 2023/970, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 17 mai 2023, având menirea de a promova egalitatea de remunerare între genuri pentru aceeași muncă sau muncă de valoare echivalentă. Directiva impune transparența salarială și stabilește cerințe minime pentru a preveni discriminarea salarială între bărbați și femei. Este aplicabilă în sectorul public și privat și necesită implementare de către statele membre ale Uniunii Europene.

Evoluția salariului minim brut în 2023

Din 1 octombrie 2023, salariul minim garantat în România crește de la 3.000 lei la 3.300 lei, fără a include alte adaosuri. Noul venit minim s-a stabilit prin Hotărârea nr. 900/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 28 septembrie 2023. Din ianuarie 2024, angajatorii trebuie să mărească salariile angajaților cu o vechime de peste 24 de luni peste nivelul minim.

În sectoarele construcțiilor și agroalimentar, salariul minim s-a menținut la 4.000 lei, conform OUG 168/2022. Ulterior, din noiembrie 2023, salariul minim brut garantat în sectorul construcțiilor și în industria agroalimentară a crescut conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2023. În construcții, salariul minim s-a ridicat la 4.582 lei, iar în industria agroalimentară, la 3.436 lei lunar.

Taxa pe Valoare Adăugată și multiplele fluctuații legislative din 2023

Ordinul ANAF nr. 347/2023, publicat 30 martie 2023, introduce modificări în procedura de înregistrare/anulare în scopuri de TVA. Acesta elimină necesitatea declarației 098 pentru înregistrarea în scopuri de TVA, cerând în schimb depunerea formularului de înregistrare fiscală la oficiul registrului comerțului, cu secțiunea pentru TVA completată. Ordinul aduce, de asemenea, actualizări la procedurile de modificare a vectorului fiscal pentru TVA, conform Ordinului ANAF nr. 2.012/2016.

Tot din sfera legiferării TVA, Legea nr. 88/2023, publicată 12 aprilie 2023, aduce noi scutiri de TVA pentru anumite produse și servicii. De la 11 iunie 2023, livrările de proteze, accesorii ale acestora, și produse ortopedice sunt scutite de TVA. Scutiri similare se aplică în prezent conform acestui act normativ și pentru echipamentele medicale și materialele sanitare livrate către unități spitalicești publice sau entități non-profit, precum și pentru serviciile de construire și modernizare a unităților spitalicești publice sau non-profit.

Legea nr. 216/2023, publicată pe 11 iulie 2023, introduce o cotă redusă de 5% TVA în industria lemnului și industria energetică. În industria lemnului, cota se aplică la livrarea de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, inclusiv pentru utilizarea acestora ca combustibil de încălzire. În industria energetică, reducerea se aplică la livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice și pompelor de căldură pentru locuințe și clădiri publice, incluzând componente separate și sisteme de reparare sau extindere.

Ordinul MF nr. 1481/2023, publicat pe 24 mai 2023, introduce formularul „Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA" pentru cheltuielile finanțate prin PNRR. Beneficiarii fondurilor PNRR trebuie să completeze și să transmită această declarație autorităților competente, iar coordonatorii de reformă vor verifica aceste declarații folosind datele din Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scop de TVA.

Din aceeași sferă a multiplelor acte legislative care au vizat TVA în 2023 fac parte și Hotărârea CJUE în cauza C-461/21 din 7 septembrie 2023. Prima privește transportul direct legat de importul de bunuri, stabilind că scutirea de TVA nu poate fi refuzată dacă sunt prezentate documente adecvate pentru justificare, chiar dacă acestea nu sunt cele specificate expres în legislația națională. Al doilea act normativ se referă la impozitarea serviciilor prestate de nerezidenți, clarificând că serviciile de recuperare de TVA și accize prestate de o societate daneză nu constituie un comision, ci un serviciu, fiind impozitate doar în statul prestatorului.

Mai mult, conform Ordinului nr. 2494/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 829 la 14 septembrie 2023, s-a modificat procedura privind acordarea certificatului de amânare la plata TVA în vamă. Principala schimbare este că durata de valabilitate a acestui certificat va fi standardizată la 6 luni, indiferent de perioada solicitată de către aplicant.

Totodată, Ordinul nr. 2438/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 788 la 1 septembrie 2023, stabilește procedura de restituire a TVA pentru entitățile nonprofit care fac achiziții de servicii și echipamente medicale. Entitățile nonprofit înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pot solicita restituirea TVA în 90 de zile de la sfârșitul lunii calendaristice, cu documentație justificativă. Suma restituită trebuie folosită conform scopului indicat și trebuie justificată utilizarea acesteia.

Combaterea evaziunii fiscale, taxe mai mari pentru corporații și persoane fizice cu averi mari

2023 pare să fi fost anul în care, justificând o mare parte din proiectele legislativele pe fondul insistenței Comisiei Europene, legiuitorii au propus și promulgat o sumă de legi menite, măcar în teorie, să îmbunătățească gradul de colectare al ANAF și să legitimizeze lupta guvernului împotriva evaziunii fiscale atât la nivel micro, cât și macro.

Astfel, Legea nr. 125, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 la 22 mai 2023, aduce modificări Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Noua lege stipulează că fraudele transfrontaliere în materie de TVA, care afectează bugetul UE cu peste 10 milioane de euro, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, precum și cu interzicerea exercitării unor drepturi.

Mai mult, în ediția din 5 Mai a Monitorului Oficial, numărul 399, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 626, care revizuiește și completează Ordinul ANAF nr. 878/2022. Noul ordin elimină clauzele referitoare la Convenția-cadru existentă între bănci și ANAF, care anterior implica furnizarea de informații de către bănci.

Prin aceste schimbări, băncile vor fi acum obligate să raporteze, după aplicarea unei popriri și de fiecare dată când sunt încasate sume în conturile debitorilor, detaliile sumelor ce pot fi plătite. Acest lucru are ca scop prevenirea situațiilor în care disponibilitățile financiare ale debitorilor sunt afectate de mai multe popriri pe același debit și evitarea cazurilor în care autoritățile fiscale sunt nevoite să returneze sume încasate în exces.

Modificările au intrat în vigoare din 1 octombrie 2023, oferind o perioadă tampon de câteva luni pentru ca sistemelor informatice ale instituțiilor bancare să se plieze noilor cerințe legislative.

În aceeași sferă, în 28 iunie 2023, a fost publicat Ordinul 920/2023. Acesta se referă la persoanele fizice rezidente fiscal în România care posedă averi considerabile – așa-numita „taxă pe lux”. Conform acestui ordin, se consideră persoane fizice cu averi mari acele persoane care, pe baza datelor ANAF, dețin în România și în străinătate o avere depășind 25 de milioane de euro. Valoarea averii se calculează în lei, folosind cursul mediu al euro din anul anterior evaluării, iar valoarea averii pentru rezidenții fiscali români include atât bunurile mobile și imobile, cât și activele financiare.

Ordinul presupune că se va forma un grup de persoane fizice cu averi peste acest prag de 25 de milioane de euro, incluzând de asemenea un grup extins, care va cuprinde și soții/soțiile și rudele/afinii până la gradul al doilea ale acestor persoane. ANAF va emite notificări către persoanele incluse în aceste grupuri, iar, conform noului ordin, atât grupul principal cât și grupul extins vor fi revizuite periodic: la fiecare 3 ani pentru adăugarea noilor persoane ce depășesc pragul de 25 de milioane de euro și la fiecare 6 ani pentru excluderea celor care nu mai îndeplinesc acest criteriu.

Proiectele inițiate pentru reglementarea sectorului jocurilor de noroc

Ordonanța de Urgență nr. 82, publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 6 octombrie, aduce schimbări semnificative în sectorul jocurilor de noroc. Entitățile din UE, EEA sau Elveția care organizează jocuri de noroc trebuie să aibă un sediu permanent în România și să recunoască veniturile generate în țară. Operatorii economici au 6 luni pentru a demonstra operațiunile prin o societate înregistrată în România sau un sediu permanent, altfel riscă pierderea licenței.

Modificările includ limitări ale exploatării în comun a jocurilor de noroc, condiții mai stricte pentru publicitatea jocurilor de noroc și a produselor alcoolice, și introducerea unui registru public al operatorilor licențiați. Alte schimbări se referă la termenele de plată a taxei anuale pentru licența de exploatare, bonificații pentru plata anticipată a taxei și ajustări ale contribuțiilor anuale datorate de organizatorii licențiați.

Începând cu data de 9 noiembrie 2023, se vor aplica și schimbări la formularul 100, cunoscut ca „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", în ceea ce privește datoriile legate de sectorul jocurilor de noroc. Aceste ajustări includ modificarea taxei anuale pentru autorizarea jocurilor de noroc, care va fi ajustată periodic pe baza performanțelor; taxa lunară pentru autorizația de operare a jocurilor de noroc; și taxa anuală sau integrală pentru aceeași autorizație. Schimbările au fost introduse prin Ordinul 1857/2023, publicat în ediția numărul 1021 a Monitorului Oficial din 9 noiembrie 2023.

RO e-Factura – reglementări și setarea perioadei de implementare obligatorie

În iulie 2023, s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Decizia de punere în aplicare UE 2023/1553 a Consiliului, datată 25 iulie 2023. Această decizie autorizează România să impună, începând cu 1 ianuarie 2024, utilizarea obligatorie a facturării electronice pentru toate tranzacțiile realizate între entitățile fiscale stabilite pe teritoriul României. Un aspect notabil este că acceptarea facturilor electronice de către destinatari nu va fi necesară. Această reglementare va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026.

Autoritățile române au început deja să definească categoriile de operatori economici care sunt obligați să emită facturi electronice în cadrul tranzacțiilor de tip business-to-business (B2B) și să le transmită prin sistemul național RO e-Factura, stabilind și data de la care această obligație devine efectivă.

Legea nr. 296/2023 – cel mai complex și controversat pachet de măsuri fiscale promulgat în 2023

Legea 296/2023 a fost poate unul din cele mai dezbătute și mai notorii pachete legislative ale anului 2023. Legea conține măsuri care acoperă modificări ale unui areal foarte vast de alte legi conținute în Codul Fiscal, precum și măsuri care afectează cheltuielile și structura aparatului de stat, precum și câteva măsuri menite să combată evaziunea fiscală.

Printre cele mai dezbătute și controversate măsuri fiscale legiferate se numără:

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA): Se impune un impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane de euro și care au un impozit pe profit mai mic decât IMCA sau înregistrează pierderi fiscale.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor: Modifică cotele de impozitare la 1% pentru venituri sub 60.000 EUR și 3% pentru venituri peste acest prag sau pentru anumite activități precum software, IT și HORECA.

Impozitarea anumitor tipuri de venituri: Se limitează facilitățile fiscale pentru sectoarele IT, construcții și agricultură, modificând condițiile de scutire de impozit pe venit și contribuții sociale.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA): Se schimbă cotele TVA pentru anumite produse și servicii, inclusiv locuințe sociale, băuturi și alimente cu zahăr, și panouri fotovoltaice.

Alte modificări: Se introduc noi reglementări precum impozitul special pe bunurile de lux și restricții privind tranzacțiile în numerar.

RO e-Factura: Față de momentul în care a fost prima dată reglementată prin decizia Comisiei Europene, Legea 296 vine să mandateze transmiterea electronică a facturilor pentru tranzacțiile B2B și B2G, cu sancțiuni pentru nerespectarea termenelor.

Mare parte dintre măsurile menționate în legea 296 va intra în vigoare începând din anul 2024, economiștii așteptându-se ca pachetul de legi să aibă un impact vizibil asupra inflației (aflate în prezent în scădere în România) și asupra puterii de cumpărare a leului.

Ultimul pachet de măsuri fiscale, publicat de Guvern înainte de sărbători: Ordonanța Trenuleț

„Ordonanța Trenuleț", recent publicată în Monitorul Oficial, introduce mai multe modificări importante, atât în domeniul salarizării bugetarilor, cât și în alte sectoare precum circulația rutieră și programul Rabla. Printre cele mai notabile prevederi, punctul de amendă pentru contravențiile rutiere va crește în 2024 de la 145 la 165 de lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut garantat. În privința salarizării, se observă câteva schimbări cheie:

Salariile bugetarilor vor crește cu 5% din 1 ianuarie 2024, inclusiv pentru funcțiile de demnitate publică locală. Sectorul educației va beneficia de o majorare salarială medie de 20% în două tranșe, începând cu ianuarie și iunie 2024. Detaliile specifice tranșelor nu sunt încă stabilite.

Sporurile bugetarilor vor rămâne însă neschimbate în 2024, iar instituțiile publice nu vor acorda bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, potrivit actului normativ. O altă prevedere majoră este înghețarea angajărilor la stat în 2024, cu anumite excepții permise prin memorandum aprobat de Guvern.

În ceea ce privește pensiile și indemnizațiile, se remarcă următoarele:

Indemnizațiile pentru invalizi, veterani și văduve de război vor crește cu 13,8%.Indemnizația socială pentru pensionari va fi de 1.281 lei din ianuarie 2024.Pensiile speciale pentru primari și legea statutului feroviar sunt amânate pentru 2025.Personalul bugetar cu titlul științific de doctor va primi o indemnizație lunară egală cu 50% din salariul minim brut pe țară.

Legat de munca suplimentară, aceasta va fi compensată cu timp liber, cu anumite excepții pentru personalul din domeniile de apărare, ordine publică și securitate națională.

În domeniul educației, Ordonanța amână implementarea unor prevederi din Legea învățământului preuniversitar, inclusiv înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă și a direcțiilor județene de învățământ preuniversitar.

Programului Rabla 2024 i aduc modificări semnificative, eliminându-se ecobonusurile și stabilind valoarea ecotichetelor la 25.500 lei pentru vehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen și 13.000 lei pentru vehicule electrice hibride sau motociclete electrice.

Pentru persoanele defavorizate, se instituie măsuri de sprijin material, incluzând tichete sociale pe suport electronic și pachete alimentare, finanțate din fonduri europene.

În ceea ce privește recuperarea pierderilor fiscale, se stabilește că acestea se vor recupera din profiturile impozabile în următorii 5 ani, limitat la 70% din cuantum. Alte măsuri includ limitări noi pentru microîntreprinderi, reglementări privind drepturile de proprietate intelectuală și condiții pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar între firme și persoane fizice.

De asemenea, sunt stabilite noi reguli pentru Programul Național „Masă Sănătoasă", finanțarea educației și condițiile de pensionare pentru cadrele didactice și de cercetare. În plus, se introduc facilități pentru angajatorii care oferă suport pentru creșe, grădinițe și săli de fitness.

...citeste mai departe despre "Cele mai importante legi cu impact financiar care setează tonul pentru viitorul economic al României" pe Ziare.com

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

#fiscalitate romania, #legi Romania, #fiscalitate romania mediu afaceri, #Legea 296 2023, #Ordonanta de Urgenta, #salariu minim economie, #salariu minim Romania, #taxe si impozite , #Stiri Guvern