Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Metalexportimport cere in instan?? anularea inscrierii AVAS ca ac?ionar al Fortus Ia?i

Metalexportimport cere in instan?? anularea inscrierii AVAS ca ac?ionar al Fortus Ia?i
Metalexportimport are pe 24 noiembrie primul termen in procesul pe care l-a intentat Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) pentru anularea inscrierii AVAS ca ac?ionar al SC Fortus SA Ia?i cu 22.808.542 ac?iuni, a declarat avocatul Metalexportimport, Nicu?a Ci?u.

"Ne a?tept?m ca acest proces s? fie solu?ionat rapid, iar in cazul in care vom ca?tiga vom putea propune adun?rii creditorilor un plan de reorganizare a societ??ii", a spus Nicu?a Ci?u, citata de NewsIn.Potrivit acesteia, Fortus Ia?i inc? se afl? in procedura de insolven?? ?i se a?tept? definitivarea tabelului de crean?e de c?tre administratorul judiciar Sigma IPURL."In
cursul lunii decembrie, dac? se definitiveaz? tabelul creditorilor,
este posibil s? se convoace adunarea creditorilor SC Fortus SA care vor
decide dac? se aprob? sau nu un plan de reorganizare sau se va
declan?a procedura falimentului
", a mai spus avocatul
Metalexportimport.Potrivit acesteia, planul de reorganizare
al societ??ii poate fi propus de unul sau mai multi creditori care
?i-au anun?at aceast? inten?ie ?i care de?in impreun? cel pu?in 20% din
valoarea total? a crean?elor
cuprinse in tabelul definitiv de crean?e
sau de c?tre administratorul judiciar, de la data desemn?rii sale ?i
pan? la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afi??rii
tabelului definitiv de crean?e
.Potrivit reprezentantului
Metalexportimport , creditorii au solicitat in toamna lui 2007
deschiderea procedurii de insolven?? iar pe 11 martie 2008 Tribunalul
Ia?i a dispus deschiderea procedurii insolven?ei impotriva Fortus
pentru o crean?? comercial? de 280.000 euro.De asemenea,
conform unei cereri de admitere a crean?ei adresate Tribunalului Ia?i
la data de 8 mai 2008, AVAS s-a inscris la masa creditorilor cu peste
18,6 milioane lei din care doar 8,9 milioane lei reprezentau crean?a
proprie
restul fiind crean?e ale Casei de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i,
Distrigaz Nord ?i Electrica Moldova, cump?rate de Autoritate.Potrivit administratorului special al Fortus Ia?i, Oleg Margina ,
crean?ele AVAS ?i ANAF insumeaz? aproximativ 50 milioane euro, iar cele
comerciale circa 5 milioane euro. Conform reprezentan?ilor
Metalexportimport crean?ele AVAS ?i ANAF sunt reprezentate de datoriile
istorice ale Fortus Ia?i, care conform contractului de privatizare ar
fi trebuit ?ter?e sau ree?alonate.Conform
datelor societ??ii, Consiliul Concuren?ei, prin decizia nr. 122 din 22
mai 2006, a aprobat ajutorul de stat notificat de AVAS pentru Fortus SA
Ia?i
. In cadrul programului de restructurare financiar?, Consiliul
Concuren?ei a stabilit ca termen de finalizare a acord?rii inlesnirilor
la plat? a obliga?iilor restante c?tre AVAS, Bugetul de stat ?i Bugetul
local trimestrul IV din 2006. De?i AVAS a elaborat, aprobat ?i transmis
pentru semnare Ordinul Comun constand in scutirea la plat? a unor
obliga?ii datorate ?i neachitate la Bugetul consolidat al statului, la
Bugetul local ?i AVAS, ANAF nu l-a aprobat.Pe 13 august
2008, AVAS a anun?at c? a decis demararea procedurii de desfiin?are a
contractului de privatizare a Fortus Ia?i SA pentru nerealizarea de
c?tre cump?r?tor, Metalexportimport SA Bucure?ti , a obliga?iilor
contractuale asumate.Potrivit reprezentan?ilor
Metalexportimport, de?i ac?iunile Fortus SA erau indisponibilizate
printr-o hot?tare judec?toreasc?, AVAS a trecut la punerea in aplicare
a execut?rii gajului constituit in favoarea AVAS asupra pachetului de
22.808.542 ac?iuni emise de Fortus Ia?i
?i gajate pentru garantarea
realizarii angajamentelor investi?ionale asumate prin contract.Contacta?i telefonic, reprezentan?ii AVAS au declarat c? i?i men?in declara?iile f?cute in data de 13 august.“Data de 11 august 2008 a reprezentat ultimul termen pan? la care
Metalexportimport
mai putea s?-?i respecte clauzele ?i investi?iile
asumate prin contractul de privatizare”, a declarat la acel moment,
vicepre?edinte AVAS pe probleme de postprivatizare, Constantin Botez.Potrivit contractului, in situa?ia nerealiz?rii angajamentelor
investi?ionale asumate de cump?r?tor cu scaden?? la 30 iunie 2008, AVAS
va proceda la executarea gajului pe pachetul de ac?iuni
?i va ac?iona
in instan?? cump?r?torul pentru desfiin?area pe cale judiciar? a
contractului de vanzare-cump?rare de ac?iuni cu re?inerea tuturor
sumelor achitate de c?tre cump?r?tor in contul contractului, in
conformitate cu prevederilor contractuale.De
asemenea, AVAS a anun?at inten?ia sa de a cere plata penalit??ilor
datorate cu titlu de daune
interese calculate, pan? la data de 11
august 2008, in conformitate cu prevederile contractului, in valoarea
total? de 713.013,56 euro, din care 136.815,84 euro pentru
neindeplinirea la scaden?a din 30 iunie 2008 a angajamentului privind
capitalul de lucru in valoare de 977.256 euro, 212.309,72 euro pentru
neindeplinirea la scaden?a din 30 iunie 2008, a angajamentului
investi?ional asumat in valoare de 1.516.496 euro ?i 363.888 euro
datorate pentru nerespectarea obliga?iei privind vanzarea de active.Totodat?,
AVAS va solicita ?i alte daune interese decat cele precizate anterior
care vor fi stabilite in fa?a instan?elor de judecata in baza unui
raport de expertiz? intocmit de persoane fizice sau juridice abilitate
prin lege pentru astfel de opera?iuni conform prevederilor din contract.Contractul
de privatizare al Fortus Ia?i a fost semnat la data de 28 iunie 2003,
iar transferul dreptului de proprietate asupra ac?iunilor a fost
realizat la 25 septembrie 2003.Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 1439 ori