Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Metalexportimport cere in instan?? anularea inscrierii AVAS ca ac?ionar al Fortus Ia?i

Metalexportimport cere in instan?? anularea inscrierii AVAS ca ac?ionar al Fortus Ia?i

Metalexportimport are pe 24 noiembrie primul termen in procesul pe care l-a intentat Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) pentru anularea inscrierii AVAS ca ac?ionar al SC Fortus SA Ia?i cu 22.808.542 ac?iuni, a declarat avocatul Metalexportimport, Nicu?a Ci?u.

"Ne a?tept?m ca acest proces s? fie solu?ionat rapid, iar in cazul in care vom ca?tiga vom putea propune adun?rii creditorilor un plan de reorganizare a societ??ii", a spus Nicu?a Ci?u, citata de NewsIn.

Potrivit acesteia, Fortus Ia?i inc? se afl? in procedura de insolven?? ?i se a?tept? definitivarea tabelului de crean?e de c?tre administratorul judiciar Sigma IPURL.

"In

cursul lunii decembrie, dac? se definitiveaz? tabelul creditorilor,

este posibil s? se convoace adunarea creditorilor SC Fortus SA care vor

decide dac? se aprob? sau nu un plan de reorganizare sau se va

declan?a procedura falimentului", a mai spus avocatul

Metalexportimport.


Potrivit acesteia, planul de reorganizare

al societ??ii poate fi propus de unul sau mai multi creditori care

?i-au anun?at aceast? inten?ie ?i care de?in impreun? cel pu?in 20% din

valoarea total? a crean?elor cuprinse in tabelul definitiv de crean?e

sau de c?tre administratorul judiciar, de la data desemn?rii sale ?i

pan? la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afi??rii

tabelului definitiv de crean?e.


Potrivit reprezentantului

Metalexportimport , creditorii au solicitat in toamna lui 2007

deschiderea procedurii de insolven?? iar pe 11 martie 2008 Tribunalul

Ia?i a dispus deschiderea procedurii insolven?ei impotriva Fortus

pentru o crean?? comercial? de 280.000 euro.


De asemenea,

conform unei cereri de admitere a crean?ei adresate Tribunalului Ia?i

la data de 8 mai 2008, AVAS s-a inscris la masa creditorilor cu peste

18,6 milioane lei din care doar 8,9 milioane lei reprezentau crean?a

proprie restul fiind crean?e ale Casei de Asigur?ri de S?n?tate Ia?i,

Distrigaz Nord ?i Electrica Moldova, cump?rate de Autoritate.

Potrivit administratorului special al Fortus Ia?i, Oleg Margina ,

crean?ele AVAS ?i ANAF insumeaz? aproximativ 50 milioane euro, iar cele

comerciale circa 5 milioane euro. Conform reprezentan?ilor

Metalexportimport crean?ele AVAS ?i ANAF sunt reprezentate de datoriile

istorice ale Fortus Ia?i, care conform contractului de privatizare ar

fi trebuit ?ter?e sau ree?alonate.


Conform

datelor societ??ii, Consiliul Concuren?ei, prin decizia nr. 122 din 22

mai 2006, a aprobat ajutorul de stat notificat de AVAS pentru Fortus SA

Ia?i. In cadrul programului de restructurare financiar?, Consiliul

Concuren?ei a stabilit ca termen de finalizare a acord?rii inlesnirilor

la plat? a obliga?iilor restante c?tre AVAS, Bugetul de stat ?i Bugetul

local trimestrul IV din 2006. De?i AVAS a elaborat, aprobat ?i transmis

pentru semnare Ordinul Comun constand in scutirea la plat? a unor

obliga?ii datorate ?i neachitate la Bugetul consolidat al statului, la

Bugetul local ?i AVAS, ANAF nu l-a aprobat.


Pe 13 august

2008, AVAS a anun?at c? a decis demararea procedurii de desfiin?are a

contractului de privatizare a Fortus Ia?i SA pentru nerealizarea de

c?tre cump?r?tor, Metalexportimport SA Bucure?ti , a obliga?iilor

contractuale asumate.


Potrivit reprezentan?ilor

Metalexportimport, de?i ac?iunile Fortus SA erau indisponibilizate

printr-o hot?tare judec?toreasc?, AVAS a trecut la punerea in aplicare

a execut?rii gajului constituit in favoarea AVAS asupra pachetului de

22.808.542 ac?iuni emise de Fortus Ia?i ?i gajate pentru garantarea

realizarii angajamentelor investi?ionale asumate prin contract.


Contacta?i telefonic, reprezentan?ii AVAS au declarat c? i?i men?in declara?iile f?cute in data de 13 august.

“Data de 11 august 2008 a reprezentat ultimul termen pan? la care

Metalexportimport mai putea s?-?i respecte clauzele ?i investi?iile

asumate prin contractul de privatizare”, a declarat la acel moment,

vicepre?edinte AVAS pe probleme de postprivatizare, Constantin Botez.

Potrivit contractului, in situa?ia nerealiz?rii angajamentelor

investi?ionale asumate de cump?r?tor cu scaden?? la 30 iunie 2008, AVAS

va proceda la executarea gajului pe pachetul de ac?iuni ?i va ac?iona

in instan?? cump?r?torul pentru desfiin?area pe cale judiciar? a

contractului de vanzare-cump?rare de ac?iuni cu re?inerea tuturor

sumelor achitate de c?tre cump?r?tor in contul contractului, in

conformitate cu prevederilor contractuale.

De

asemenea, AVAS a anun?at inten?ia sa de a cere plata penalit??ilor

datorate cu titlu de daune interese calculate, pan? la data de 11

august 2008, in conformitate cu prevederile contractului, in valoarea

total? de 713.013,56 euro, din care 136.815,84 euro pentru

neindeplinirea la scaden?a din 30 iunie 2008 a angajamentului privind

capitalul de lucru in valoare de 977.256 euro, 212.309,72 euro pentru

neindeplinirea la scaden?a din 30 iunie 2008, a angajamentului

investi?ional asumat in valoare de 1.516.496 euro ?i 363.888 euro

datorate pentru nerespectarea obliga?iei privind vanzarea de active.


Totodat?,

AVAS va solicita ?i alte daune interese decat cele precizate anterior

care vor fi stabilite in fa?a instan?elor de judecata in baza unui

raport de expertiz? intocmit de persoane fizice sau juridice abilitate

prin lege pentru astfel de opera?iuni conform prevederilor din contract.


Contractul

de privatizare al Fortus Ia?i a fost semnat la data de 28 iunie 2003,

iar transferul dreptului de proprietate asupra ac?iunilor a fost

realizat la 25 septembrie 2003.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 1615 ori