Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

?tim s? diversific?m portofoliul de investitor (1) ?

?tim s? diversific?m portofoliul de investitor (1) ?

?tim s? diversific?m portofoliul de investitor (1) ?

Mul?i investitori realizeaz? acum c? pia?a de ac?iuni este un loc foarte volatil pentru a-?i investi banii. De multe ori mi?c?rile bursiere zilnice, trimestriale sau anuale pot fi dramatice, cu varia?ii mari sau foarte mari, dar tocmai aceste elemente constituie pentru investitorii cu experien?? riscul/volatilitatea acceptat? care le poate genera ca?tiguri importante. In cele din urm? volatilitatea este o m?sur? a dispersiei in jurul unui randament mediu/intermediar al ac?iunii.

O cale pentru a m?sura volatilitatea/riscul din pia?? este folosirea unei devia?ii standard, care ne poate spune cat de grupat este pre?ul ac?iunii in jurul mediei mobile (MA). Fire?te c? in cazul unui spread (diferen??) mare intre devia?ia standard ?i media mobil? vom avea ?i o volatilitate mai mare, deci ?i posibilit??i de ca?tig mai mari.

F?r? a face abstrac?ie de sl?biciunile economiei globale vom constata c? s?pt?mana trecut? pie?ele de capital s-au aflat in pragul unui infarct categoric. Dintre acestea am remarcat in mod deosebit evolu?ia s?pt?manal? a indicilor americani, care au avut cea mai mare depreciere din anul 1914 si anume de 22%.

Pentru unii anali?ti aceste evolu?ii istorice ar insemna sau ar putea insemna ?i sfar?itul actualei PANICI. Pe de alt? parte dac? privim la evolu?ia indicelui japonez Nikkei vom constata c? sc?derea acestuia a dep??it deprecierile celorlal?i indici bursieri, precum ?i orice a?teptare a investitorilor, fiind primul indice care a ajuns deja la nivelul anului 2003, intr-un timp foarte scurt.

Pe de alt? parte graficele tuturor indicilor americani indic? in termeni tehnici ni?te luman?ri ro?ii - candlesticks red (pe alte grafice sunt negre, parc? mai potrivite momentului) semnaland astfel noi sc?deri verticale, abrupte. In acela?i timp, indicele volatilit??ii VIX al pie?ei americane de op?iuni CBOE - construit pe baza evolu?iei indicelui de op?iuni S&P 500, care monitorizeaz? volatilitatea din pia?? pe ultimele 30 de zile, a ajuns la o varia?ie istoric? Intraday f?r? precedent pan? acum (maxim 76,94 / minim 28,13, fa?? de pre?ul de referin?? de 63,9).

VIX este un indice contrarian, al c?rui top sugestioneaz? c? trendul bursei se poate deprecia ?i mai mult in urm?toarele s?pt?mani. Avand in vedere aceste mi?c?ri ample nu este greu de conceput c? numai in acest an s-au pierdut cca. 25.000 mld. dolari din deprecierea indicilor Dow ?i S&P 500.

Conform acestor grafice nimic nu se poate estima acum privind realizarea unui minim ?i crearea unor condi?ii pentru o schimbare real? de trend. A?a c?, pan? atunci, recomand investitorilor o atitudine sideway, iar pentru cei cu experien?? s? profite de volatilitatea excesiv? care se manifest? in pia??, precum ?i rally-ul temporar ce s-a format deja.

?i totu?i, un investitor este cu adev?rat investitor numai dac? r?mane activ in pia??. De aceea revenind la alegerea portofoliului, voi spune c? Markovitz prezint? in lucrarea "Portofolio Selection" - publicat? in anul 1952, teoria sa privind construirea acestui portofoliu in 4 etape:

1. Evaluarea valorii mobiliare

2. Alocarea capitalului.

3. Optimizarea portofoliului

4. M?surarea performan?elor

Trebuie spus c? diversificarea portofoliului este o tehnic? de control al riscului care permite ca o parte din performan?a pozitiv? a unor investi?ii s? neutralizeze performan?a negativ? a altor investi?ii, iar beneficiul acestuia se bazeaz? pe faptul c? aceste valori mobiliare nu trebuie s? se coreleze.

Studii statistice demonstreaz? c? un portofoliu bine diversificat, care con?ine maxim 25% ac?iuni corespunde unui nivel acceptabil de reducere a riscului. Restul portofoliului poate fi divizat in 20% obliga?iuni/titluri de stat, 20% cash, 20% metale rare/petrol, 15% pia?a valutar?. O modificare in plus a procentului de ac?iuni poate conduce la un portofoliu mai agresiv in detrimentul altui instrument financiar.

Pe de o parte ceea ce nu reu?e?te fiecare investitor s? realizeze este evaluarea corect? a ratei riscului propriu - cat accept? acesta s? piard?. Exist? in acest caz o apreciere mai pu?in real? a conceptului unei investi?ii particulare: cu cat este mai mare riscul cu atat este mai mare ca?tigul. Pe de alt? parte ?i o supradiversificare este nepotrivit?, un exemplu curent fiind cel al fondurilor mutuale care au mai multe plasamente in ac?iuni pierzand astfel impactul individual al acestora.

No?iunea de rat? a riscului

A?a cum oamenii difer? intre ei tot a?a difer? ?i toleran?a acestora fa?? de riscuri, unii preferand un risc mai mare, iar al?ii un risc mai mic. Un element ajut?tor este personalizarea piramidei riscului: la baz? sunt instrumentele cu risc sc?zut sau zero (obliga?iuni, conturi bancare, cash), la mijloc cel cu risc mediu (pia?a imobiliar?, titluri la fondurile mutuale, ac?iuni cu capital sc?zut) ?i in varf cele cu risc ridicat (op?iuni, futures).

Obligatoriu la aceast? piramid? a riscului se adaug? orizontul de timp (este invers propor?ional cu riscul) ?i suma investit? in portofoliu.

Alocarea capitalului - marea decizie

Am ales a doua etap? a constituirii portofoliului diversificat deoarece alocarea capitalului este cea mai important? decizie, dar ?i cea mai dificil? pentru fiecare investitor individual. A alege tu, un simplu investitor, dintre mai multe instrumente financiare/pie?e de capital acele valori care ?i se potrivesc cel mai bine, dar care se potrivesc ?i momentului/perioadei de investi?ie este un element principal in realizarea succesului.

Sunt cinci elemente principale in aceast? ac?iune:

1.Corela?ia RISC vs RANDAMENT.

Adic?, pentru cei care doresc un ca?tig mai mare nu intotdeauna o investi?ie intr-o ac?iune/contract derivat cu cel mai mare poten?ial le va asigura ?i un ca?tig mai mare. Un exemplu il vom g?si in recentele sc?deri ale pie?ei autohtone. Din p?cate investitorii care au ac?iuni la BVB nu au ?tiut s? reduc? la timp expunerea la ace?ti emiten?i pentru a nu avea pierderi a?a mari pe o pia?? bear foarte fluctuant? ?i pe termen lung. Caracteristica acestei categorii de investitori este o toleran?? mai mare la risc, care i-a determinat s? aloce mai mul?i bani pe ac?iuni unde riscul este mai mare.

2.A nu se folosi FORMULE sau planuri propuse de societ??ile de brokeraj, care nu urm?resc altceva decat s?-?i simplifice munca (ex. dac? ai varsta de 20 ani atunci vei investi 80% in ac?iuni ?i 20% in obliga?iuni sau invers).

3.A determina SCOPUL pe termen scurt sau termen lung

Trebuie cunoscut dinainte ce urm?re?ti s? realizezi prin investi?ia f?cut?. Una este o excursie in str?in?tate ?i alta este o cas?/vil?.

4.TIMPUL este cel mai bun prieten.

Un termen de 2-3 ani de investi?ii poate fi un dezavantaj deoarece riscul este mai mare, iar unul de 20-30 ani are un mare avantaj, riscul diminuandu-se in timp.

5.F?-O

Adic? odat? conceput portofoliul implementeaz?-l ?i vezi toleran?a acestuia la riscuri.

?i nu in cele din urm?: dac? pan? acum nu ai incercat un portofoliu diversificat este timpul s-o faci. Te-ai convins ce inseamn? s? aloci to?i banii numai pe ac?iuni si pe o burs? dominat? de o pia?? bear.?

Deci ac?ioneaz? ?i nu mai a?tepta. Po?i incepe doar cu 3 tipuri de instrumente, ins? la fiecare din acestea trebuie s? ?ti ce categorie vei alege (ex. ac?iuni cu capitalizare mic?, medie sau mare; obliga?iuni cu maturitatea de 6 luni, 1 an sau 5-10 ani sau perechi valutare de pe pia?a de la Sibiu).

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 853 ori