Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Comisia Europeana a initiat procedura de infringement pentru transportul feroviar din Romania

Comisia Europeana a initiat procedura de infringement pentru transportul feroviar din Romania


Comisia Europeana a initiat procedura de infringement impotriva Romaniei din cauza netranspunerii in legislatia nationala a celor doua directive aferente Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar, respectiv Directiva de siguranta si Directiva de interoperabilitate.

Potrivit unei informari a Ministerului Transporturilor (MT), transmisa la solicitarea AGERPRES, autoritatile romane au primit din partea Executivului comunitar o scrisoare de somare in acest sens, care reprezinta prima etapa a procedurii de incalcare a dreptului comunitar.

"In data de 23.07.2019, Comisia Europeana, prin Secretariatul General, a comunicat autoritatilor romane Scrisoarea de Somare in Cauza 2019/0239 - avand ca obiect necomunicarea masurilor de transpunere in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta feroviara si in Cauza 2019/0238 - avand ca obiect necomunicarea masurilor de transpunere in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana. Ministerul Transporturilor a solicitat Comisiei Europene, prin Ministerul Afacerilor Externe, prelungirea termenului de raspuns (pana la data de 23.11.2019) la Scrisoarea de Somare mentionata mai sus, astfel incat, pana la primirea unui raspuns din partea CE (referitor la solicitarea de prelungire a termenului de raspuns), Ministerul Transporturilor va depune toate diligentele, conform domeniului sau de activitate, pentru a aduce la indeplinire transpunerea Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar in Uniunea Europeana si a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta feroviara, in vederea solutionarii cat mai urgente a acestor cauze", spun reprezentantii Ministerului Transportului, intr-un raspuns transmis la solicitarea AGERPRES.

Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuia sa asigure transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara (reformare), in cadrul Pachetului 4 Feroviar - Pilonul Tehnic, si sa comunice Comisiei Europene textele respectivelor prevederi nationale pana la data de 16 iunie 2019, conform prevederilor art. 33 alin. (1) din directiva, inclusiv a actelor subsecvente (in special ordine ale ministrului transporturilor), se arata in expunerea de motive care insoteste proiectul de Lege privind siguranta feroviar. In caz contrar, Comisia Europeana poate declansa procedurile de infringement.

Potrivit specialistilor in domeniu, aproximativ doua treimi din statele membre UE au ales sa amane cu un an trecerea la Pachetul 4 Feroviar, acest lucru fiind permis de legislatia europeana. Pana la finalul anului 2018, Romania putea si ea solicita motivat amanarea.

In raspunsul transmis AGERPRES, Ministerul Transporturilor da asigurari ca autoritatile de resort depun toate diligentele necesare ca directivele sa fie transpuse cat mai urgent in legislatia nationala si precizeaza ca a solicitat prelungirea termenului de transpunere a prevederilor Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar pana la 23 noiembrie 2019.

Reprezentantii MT precizeaza ca aceasta intarziere in transpunere a fost cauzata de mai multi factori, cum ar fi faptul ca aceste directive acopera un spectru larg de activitati din domeniul feroviar aflate in atributia mai multor institutii nationale (CFR SA, Autoritatea Feroviara Romana - AFER) si ca urmare a modificarilor survenite la nivelul componentei Guvernului si a Ministerului Transporturilor procedurile de avizare a proiectelor care transpun directivele au fost reluate.

Astfel, sustin reprezentatii MT, la nivelul institutiei au fost depuse toate diligentele in vederea transpunerii in termen a celor doua directive din Pilonul Tehnic al Pachetului 4 Feroviar. Procesul de transpunere a fost unul elaborios, care a implicat mai multi actori de pe piata feroviara din Romania, astfel incat, in prezent, proiectele de acte normative care transpun cele doua directive ale Pachetului 4 Feroviar - Pilonul Tehnic au fost elaborate si promovate, aflandu-se in prezent pe circuitul de avizare interinstitutionala.

"La nivelul Ministerului Transporturilor s-a decis ca proiectul de act normativ care transpune Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranta feroviara sa fie elaborata la nivel de ordonanta a guvernului deoarece prevederile din proiectul de act normativ nu fac parte din domeniul legilor constitutionale, nu afecteaza regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu vizeaza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica, conform art. 115, alin. (6) din Constitutia Romaniei, republicata. De asemenea, s-a decis promovarea transpunerii Directivei sub forma unei ordonante, deoarece termenul de avizare este mult redus fata de un proiect de Lege, autoritatile romane depunand toate eforturile de a nu incalca obligatiile ce decurg din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFUE)", spune sursa citata, intrebata de ce s-a ales ca directiva de siguranta sa fie transpusa in Romania printr-o ordonanta si nu printr-o lege, avand in vedere faptul ca ordonanta are un alt regim ca act normativ, fiind inferioara legii organice, in timp ce vechea directiva de siguranta (Directiva 2004/49) a fost transpusa in anul 2006 cu ajutorul unei legi, respectiv Legea nr. 55/2006.

In contextul in care prevederile celor doua directive ale Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar nu au fost transpuse inca in legislatia nationala, MT precizeaza ca eventualele solicitari ale operatorilor economici pentru obtinerea certificatului unic de siguranta, de autorizare sau introducere pe piata a vehiculelor feroviare in baza celor doua directive din Pachetul IV Feroviar - Pilonul Tehnic vor fi tratate in baza cadrului legislativ actual - in vigoare la aceasta data (Legea nr. 55/2006, HG nr. 877/2010, OMT nr. 535/2007 - cu modificarile si completarile ulterioare, OMT nr. 648/2015 etc.), cu mentionarea faptului ca majoritatea documentelor specifice eliberate de AFER pana la aceasta data sunt inca in termen de valabilitate (daca vor fi solicitari in acest sens pana la transpunerea celor doua directive). Insa, din informatiile transmise de Autoritatea Feroviara Romana (AFER), pana la aceasta data nu au fost solicitari ale operatorilor economici pentru obtinerea acestui certificat unic.

In anul 2017, a fost aprobat un ordin de ministru al transporturilor, respectiv OMT nr. 1251/2017, nepublicat in Monitorul Oficial, prin care a fost desemnat un grup de lucru in vederea elaborarii celor doua proiecte de acte normative de transpunere a directivelor de interoperabilitate si de siguranta. Intrebati daca recenta intarziere a aprobarii respectivelor acte normative ar putea avea ca si cauze posibile deficiente in activitatea acelui grup de lucru, reprezentantii ministerului au raspuns: "In scopul transpunerii integrale a Directivelor din Pachetul 4 Feroviar - Pilonul Tehnic, Ministerul Transporturilor a intreprins demersurile necesare in vederea elaborarii actelor normative de transpunere in a doua jumatate a anului 2017 sub forma unui proiect de lege (Directiva privind siguranta feroviara) si a unei hotarari de Guvern (Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar)".

Astfel, in perioada septembrie 2018 - ianuarie 2019, proiectele de acte normative au fost avizate, dupa cum urmeaza: proiectul de lege - Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - aviz favorabil; Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei au comunicat Ministerului Transporturilor propunerile si observatiile pe marginea proiectului de act normativ, pe care MT le-a analizat si le-a acceptat pe cele pe care le-a considerat oportune,iar in ceea ce priveste proiectul de HG - Ministerul Finantelor Publice si-a declinat calitatea de avizator; Ministerul Economiei nu a avizat proiectul de act normativ; Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei au comunicat Ministerului Transporturilor propunerile si observatiile pe marginea proiectului de act normativ, pe care de asemenea MT le-a analizat si le-a acceptat pe cele pe care le-a considerat oportune.

"In cursul lunii ianuarie 2019, ca urmare a modificarilor survenite la nivelul componentei Guvernului si a Ministerului Transporturilor, procedurile de avizare a proiectelor care transpun cele doua directive, au fost reluate, acestea fiind, la ora actuala, pe circuitul de avizare interinstitutionala. Ministerul Transporturilor a depus si depune toate diligentele necesare in vederea transpunerii directivelor in legislatia nationala, fiind o prioritate in activitatea ministerului, fiind tratate cu maxima responsabilitate; drept urmare, proiectul de lege care transpune directiva privind siguranta feroviara fiind transformat in proiect de OG, care a fost inclus si in Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, punctul IX - Transporturi, subpunctul 4 - reglementari privind siguranta feroviara", se arata in raspuns.

Cu toate acestea, Ministerul Transporturilor nu considera ca situatia generata de intarzierea transpunerii in Romania a celor doua directive ar putea fi identificata la nivel european ca o bariera legislativa in calea interoperabilitatii feroviare pentru operatorii de transport din afara tarii.

"Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data, din informatiile oferite de AFER, aceasta nu a avut solicitari privind emiterea de documente specifice conform Pachetului IV Feroviar - Pilonul Tehnic, intarzierea transpunerii celor doua directive nu poate fi identificata la nivel european ca o bariera in calea interoperabilitatii feroviare pentru operatorii de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene", precizeaza MT.

Intr-o analiza publicata anul trecut de AGERPRES, experti in domeniul sigurantei feroviare apreciau ca sistemul de transport feroviar din Romania se afla in fata unor provocari fara precedent, in contextul aplicarii de la mijlocul lunii iunie 2019 a celui de-al Patrulea Pachet Feroviar, pe care, daca nu va fi capabil sa le gestioneze eficient in urmatorii ani, exista riscul unei posibile pierderi masive a luptei concurentiale la nivel european, intrucat va fi aproape imposibil sa concureze in noile conditii cu jucatori actuali sau viitori noi pe piata, foarte puternici din punct de vedere economic.

Sorin Catalin Hanci, expert in siguranta feroviara la Unitatea de Siguranta din cadrul Agentiei Uniunii Europene pentru Caile Ferate, preciza atunci ca prevederile Pachetului IV Feroviar, in special cele ale Pilonului Tehnic, vor afecta semnificativ activitatea tuturor operatorilor de transport din Romania, atat de stat, cat si privati, dar si pe cea administratorului de infrastructura feroviara. Principalul scop al Pachetului respectiv este crearea unui spatiu feroviar unic european, ceea ce presupune o reforma a sectorului feroviar din Uniunea Europeana prin incurajarea concurentei si a inovarii in zona pietelor interne ale transportului feroviar de calatori. Rezultatul final al acestui demers il reprezinta atingerea unor niveluri mai mari de siguranta pentru transportul feroviar in scopul cresterii nivelului de competitivitate modala, explica Sorin Catalin Hanci.

Romania, prin AFER, si Franta si Grecia, prin autoritatile nationale de siguranta, au semnat pe 11 iunie 2019, la Bucuresti, acorduri de cooperare cu Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate (ERA), conform Directivei privind siguranta feroviara si a Regulamentului cu privire la ERA, doua dintre initiativele legislative din cadrul Pilonului tehnic al Pachetului 4 Feroviar.

Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate (ERA sau EUAR) este o institutie europeana aflata in subordinea Comisiei Europene, al carei principal scop este acela de a promova crearea unui spatiu feroviar european fara frontiere si de a contribui la revitalizarea sectorului feroviar din Europa, prin consolidarea avantajelor esentiale in ceea ce priveste siguranta pe care o prezinta acest sistem de transport. ERA are atributii si responsabilitati in principal in domeniul sigurantei feroviare, al interoperabilitatii, precum si al punerii in aplicare a legislatiei Uniunii Europene care vizeaza imbunatatirea pozitiei competitive a sectorului feroviar.

Rolul acestei institutii se va consolida semnificativ prin noile atributii conferite prin prevederile Pilonului Tehnic al Pachetului 4 Feroviar.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Agerpres
Articol citit de 7476 ori