Obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru luna aprilie 2024. Formularele care trebuie depuse la ANAF

Miercuri, 03 Aprilie 2024, ora 03:40
0 citiri
Obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru luna aprilie 2024. Formularele care trebuie depuse la ANAF
Formularul 394 trebuie depus atât la începutul lunii, pe 1 aprilie, cât și la final, pe 30 aprilie, și se referă la Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național. FOTO / CC0 Creative Com

În luna aprilie 2024, contribuabilii trebuie să fie atenți la o serie de obligații fiscale importante care necesită depunerea unor formulare specifice la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Printre acestea, se numără Formularul 394, care trebuie depus atât la începutul lunii, pe 1 aprilie, cât și la final, pe 30 aprilie, și se referă la Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național. De asemenea, D406 - declarația informativă SAF-T reprezintă o obligație pentru marii contribuabili, cu termen de depunere tot pe 1 aprilie.

Pentru cei care își încep activitatea economică, există un termen de 30 de zile pentru a depune o serie de documente esențiale. Printre acestea se numără Formularul 010 sau Formularul electronic 700 pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, în funcție de schimbările intervenite. Similar, persoanele fizice trebuie să depună Formularul 020 sau Formularul electronic 700, iar pentru cei care desfășoară activități economice independente, Formularul 070 sau, din nou, Formularul electronic 700. Aceste declarații vizează înregistrarea fiscală, mențiunile ulterioare înregistrării sau radierea înregistrării fiscale.

În aprilie 2024, anumite zile sunt deosebit de importante pentru contribuabilii care trebuie să își îndeplinească obligațiile fiscale față de ANAF, cu precădere pentru că un volum destul de ridicat de documente trebuie depuse având ca data limită zilele de 5, 22 și 25 aprilie.

Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent

Vineri, 5 Aprilie

Această dată marchează termenul pentru depunerea unei serii de declarații de mențiuni importante, care vizează în principal ajustările legate de TVA și schimbările în statusul fiscal al entităților:

Formularul 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Acest formular este esențial pentru entitățile care au suferit modificări ce afectează înregistrarea lor fiscală.Formularul 013 - Destinat contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, pentru înregistrare fiscală sau modificări.Formularul 015 și Formularul 016 - Se adresează, respectiv, contribuabililor nerezidenți fără sediu permanent în România și persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, pentru a declara schimbările relevante.Formularul 020, Formularul 030, Formularul 040, Formularul 070 - Fiecare dintre aceste formulare este destinat unor categorii specifice de contribuabili (persoane fizice, instituții publice, persoane fizice care desfășoară activități economice independente etc.) și are rolul de a declara înregistrările fiscale sau modificările survenite.Formularul 700 - Permite înregistrarea, modificarea sau radierea înregistrării fiscale în mediu electronic, aplicabil mai multor categorii de contribuabili.

Luni, 22 Aprilie

Pe 22 aprilie, contribuabilii trebuie să fie atenți la notificarea pentru aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.

Acest lucru implică depunerea Formularelor 010, 016, 020, 040, 070 sau 700 pentru declararea intenției de a intra sau ieși din sistemul TVA la încasare, în funcție de specificul fiecărui contribuabil. Aceasta este o opțiune fiscală importantă ce influențează modul de gestiune a TVA-ului și necesită o atenție deosebită pentru a asigura conformitatea fiscală.

Joi, 25 Aprilie

Ziua de 25 aprilie reprezintă termen-limită pentru felurite de obligații fiscale, incluzând:

Formularul 100 - Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, ce cuprinde diverse tipuri de impozite și taxe datorate de contribuabili.Formularul 112 - Se referă la declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, fiind crucială pentru angajatori.Formularul 224 - Destinat persoanelor fizice care obțin venituri din străinătate sub formă de salarii sau asimilate acestora, necesitând declararea și plata contribuțiilor sociale aferente.Formularul 300 și Formularul 301 - Vizează decontul de taxă pe valoarea adăugată (TVA), respectiv decontul special de TVA, și sunt esențiale pentru gestionarea corectă a TVA de către entități.

Pe lângă cele menționate, mai sunt și alte date importante în aprilie:

10 aprilie: Se depun aceleași formulare ca pe 5 aprilie, pentru situații specifice precum înregistrări sau modificări fiscale.15 aprilie: O dată cu numeroase declarații specifice, precum Anexa nr.4 pentru tutun, Anexa nr.3 pentru țigări, și multe altele legate de accize și operațiuni de producție.30 aprilie: Pe lângă Formularul 394 menționat anterior, Formularul 120 pentru accize și Formularul 398 pentru Declarația specială de TVA sunt de asemenea relevante.

Amenzi și sancțiuni financiare pentru neconformare la depunerea obligațiilor fiscale. Ce trebuie să aibă în vedere contribuabilii

Contribuabilii care nu își achită la timp datoriile fiscale către ANAF se confruntă cu o serie de penalități de întârziere, menționate în Codul Fiscal. Acestea sunt calculate procentual din suma datorată și se aplică pentru fiecare zi de întârziere până la plata integrală a sumei datorate.

Pe lângă întârzierile în plata obligațiilor fiscale, nedepunerea declarațiilor fiscale în termenul legal poate atrage după sine amenzi specifice. Valoarea acestor amenzi este diferită, în funcție de tipul declarației omise și de statutul contribuabilului, fie că este vorba despre persoane fizice sau juridice. Legislația fiscală prevede cu claritate cuantumul amenzilor pentru astfel de situații, la Titlul Xi – Sancțiuni, din Codul fiscal, mai exact în cadrul alineatului (2), Art. 336 – Contravenții, precum și la Art. 337 – 339.

În plus față de penalitățile de întârziere, contribuabilii care întârzie achitarea datoriilor fiscale pot fi supuși și majorărilor de întârziere. Acestea se calculează ca un procent aplicat la sumele neachitate în termen și reprezintă o sancțiune suplimentară pentru întârzierea plății. Regulamentele ANAF dictează faptul că regularizarea voluntară a eventualelor omisiuni înainte de începerea unui control fiscal poate conduce la reducerea sau eliminarea unor penalități, subliniind importanța unei bune gestiuni fiscale.

...citeste mai departe despre "Obligațiile fiscale ale contribuabililor pentru luna aprilie 2024. Formularele care trebuie depuse la ANAF" pe Ziare.com

Eveniment Antreprenoriatul Profesie vs Vocatie

#calendar obligatii fiscale, #formular contribuabili, #ANAF, #ANAF colectare taxe, #ANAF depunere declaratii, #ANAF documente online , #Stiri Macroeconomie